Юпитер в XII дом

 

Юпитер в 12 домПо разположението на Юпитер по дом можем да съдим за сферите в живота, чрез които човек изгражда ценностната си система. XII дом управлява най-дълбоките пластове на човешката психика. Именно към тях Юпитер ще насочи своя поглед, за да открие смисъла на живота. Процесът обаче няма да се развие нито лесно, нито пък бързо. Това е така, защото областите, подвластни на XII дом, са труднодостъпни и на Юпитер му е необходимо време, за да достигне до тях. Родените с това астрологично разположение не успяват да развият някои от философските качества, присъщи на тази планета, докато не достигнат определена житейска зрялост. Обикновено успехът и просветлението (Юпитер) за тях идват по един сравнително тих, скромен и непретенциозен начин (Риби) едва около средата на живота им.

А дотогава, те ще са склонни да търсят истината във всички възможни други направления. Някои от най-типичните проявления са например рискованотото поведение, злоупотребата с алкохол, цигари, опиати, маниакалната театралност, лицемерието, невъздържаността, неблагоразумието, прекаляването с храна, секс, и всякакви други удоволствия. Така младият и все още неопитен Юпитер търси смисъла на живота първоначално в сетивата. Това е съвсем естествено човешко заблуждение, особено за един все още незрял индивид. В крайна сметка обаче, той не открива смисъла на живота в сетивния свят. Но на този етап той все още не стига до идеята да погледне навътре към собствената си духовна същност – това обикновено става едва след първата половина на живота. Обикновено тогава тези хора помъдряват достатъчно, за да насочат вниманието си именно към своята психика (XII дом) и именно там техният Юпитер е призван да открие щастието и смисъла на живота.

В XII дом са заключени спомените от миналите ни прераждания и всички предишни опитности, които сме натрупали. С право може да се каже, че именно зад тази заключена врата е складирано най-голямото ни житейско богатство. Когато Юпитер е във II дом, той търси смисъла на живота в парите и материалните притежания. В VII дом, той се старае да го намери чрез партньора си и чрез установяването на щастлив семеен живот. В X дом, той се стреми да открие смисъла на човешкото съществуване в кариерата и социалния статус. Когато обаче Юпитер попадне в последния XII дом, той разбира, че всичко това губи значението си пред нещата, скрити зад последната врата!

Тук, в последния XII астрологичен дом се открива цялата преходност на видимите притежания и богатства – пари, семейство, имоти, обществено положение, приятели и т.н. В последния дом на Рибите се съхранява само духовната същност от поредицата ни животи. Ние не можем да пренесем нито едно от материалните неща през портата на смъртта. Единственото, което можем да пренесем със себе си отвъд този живот, е стремежът ни към усъвършенстване, желанието ни към духовно развитие и любовта ни към всичко съществуващо. Останалото просто загубва смисъл в този последен астрологичен дом.

Представете си Юпитер, който върви през дълъг коридор. От двете страни на коридора са разположени най-различни врати. Той последователно отваря една врата, после друга. В една от стаите са струпани пари и съкровища. Друга е натъпкана с книги, свитъци и пергаменти, пълни със знания. В трета го очакват най-различни плътски радости и наслади. Юпитер е любопитен да отвори всички врати. Ако можеше, би ги отворил едновременно – толкова е нетърпелив да узнае зад коя от тези врати се крие смисълът на човешкия живот!

Понякога се застоява малко в някоя от стаите. На него наистина му харесва там. След известно време разбира, че само си губи времето – това, което му се предлага в тази стая не е олицетворение на дълбоката мъдрост, която той търси. А Юпитер търси да намери именно онази стая, която предлага отговор на въпроса, за какво си струва да се живее изобщо.

Най-накрая, той намира една последна врата в дъното на коридора – много стара дървена врата, обкована с желязо и покрита с прах. Изглежда доста добре заключена, а не е лесно да се намери ключа към нея, докато някои от предишните врати сами са се отваряли. Но Юпитер в XII дом е твърдо решен да отвори тъкмо нея. От години е търсил ключа ѝ. Преминал е през хиляди премеждия, през много неподходящи стаи, но винаги се е озовавал отново в дългия коридор. Независимо от пропиляното време и изхабената енергия, така и не е успял да намери онова, което е търсил. Остава да отвори последната врата.

И ето сега, помъдрял и достатъчно улегнал, той най-сетне намира ключа. Когато влиза в това тайнствено помещение, с удивление открива есенцията, духовния смисъл на всичко, което е преживял през предишните си животи. И с удивление разбира, че многократно се е лутал и преди из същия този коридор, между същите тези врати. Стаите са изглеждали различно, но изкушенията, струпани в тях, са били същите – пари, положение, брак, семейство, кариера и т.н.

И тогава този човек изведнъж разбира, че най-важната врата е последната! Зад нея се намират неговата смиреност, покорство и неизкоренима вяра. Тук е и неговата доброволна саможертва в името на това, всички хора да могат също като него да намерят ключа към истинската врата!

Юпитер в този последен дом може да използва най-различни методи, за да стигне до вечните и непреходни истини – това могат да бъдат медитацията, молитвата, постът, музиката или изкуството. Всеки роден с Юпитер в XII дом по своему ще стигне до тук. Едно обаче е общото за всички – тези хора обичат да се усамотяват (XII дом) и работейки тихо и скромно, извън светлините на прожекторите, помагат за духовното развитие на всички останали (Юпитер). Те стават изобретатели, писатели, отшелници, лечители, психотерапевти, надзиратели, а нерядко и медиуми, надарени с психически способности. При всички положения, езотеричната страна на нещата ще играе за тях изключителна роля. Те винаги ще се стараят да откриват духовния смисъл във всичко, с което се занимават.

Те обаче поставят на преден план не себе си, а своето творение, докато сами остават в сянка. По този начин, работата им сам по себе си е оставена косвено да свидетелства за майстора. И действително, много от тези хора носят психологическа маска пред останалите: тяхната истинска същност не може да бъде разпозната на пръв поглед. Нерядко тези хора имат съвсем тесен кръг от близки или приятели, при това дори те не познават цялата дълбочина и богатство на духа им.

В старите текстове по астрология разположението на Юпитер в XII дом се свързва с наличието на ангел-пазител, застанал зад рамото на тези хора. Те действително се нуждаят от висша протекция и защита – преди всичко защото в първата част от живота си могат да бъдат и наистина безразсъдни. Това е особено вярно в случаите на Юпитер в огнен знак и/или когато са налице предимно отрицателни аспекти към него. Обаче, именно когато нещата изглеждат най-трагични и безнадеждни, броени секунди преди човек да полети към някаква страшна и дълбока пропаст, Юпитер се появява ненадейно отнякъде и го спасява. След което усмихнат, му връчва чисто ново блестящо талонче, на което, подобно на играта „Монополи“ е написано: „Излез от затвора и вземи от банката 2000 долара“.

Но как става така, че тези хора винаги успяват в последната секунда, подобно на холивудско клише за „хепиенд“, да се измъкнат и от най-трудните положения? Дали да отдадем това само на древните вярвания в добри феи и ангели-пазители? Докато, от една страна, съществуването на тези същества е напълно реално, има и нещо друго, което е също така напълно реално и осезаемо. А то е дълбоката и неизкоренима вяра на тези хора в благосклонността на Твореца и в смисъла на живота. Дори когато попаднат в най-трудните жизнени ситуации, те винаги се стремят да открият в тях доброто и положителното. А мислите, както е известно, представляват особен вид енергия, която привлича към нас определени събития. Отрицателните нагласи, неверието и безбожието са силно разрушителни, докато положителните мисли и силната вяра привличат към нас благотворни, чудесни и прекрасни събития. И това се потвърждава изцяло в практиката ми на астролог, чрез примера на стотици хора с Юпитер в XII дом, върху чиито карти съм работил!

Аспектите, които Юпитер прави с останалите планети, също са много важни. При положителни аспекти ще се наблюдава засилена положителна енергия в домовете, в които се намират аспектиращите планети. При предимно отрицателни (дисонантни) аспекти, следва да очакваме някои от по-негативните проявления на Юпитер (особено през ранната фаза на живота) в сферите, управлявани от другите планети. Юпитер в XII дом може да превърне една на пръв поглед отрицателна ситуация в положителна. Той може да види дълбок смисъл и важна духовна логика дори там, където всички останали виждат само отчаяние и безнадеждност. Най-доброто, което е заложено в това разположение е не само личната полза, която индивидът може да извлече от привилегията си да има ангел-пазител – протекцията и защитата е дадена на тези хора не само за тяхно лично ползване. Те са призвани да заразяват с оптимизъм (Юпитер) всички изпаднали в беда и имат нужда от помощ (XII дом на Рибите). Положителното въздействие на тези хора върху останалите е магическо, целително и вдъхновяващо.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info