Венера в Близнаци

62_The_Birth_of_Venus_Bouguereau_1879

Венера е планетата на любовта и управлява начина, по който се влюбваме. По нейното разположение можем да определим какъв тип хора привличаме, а така също как, защо и какво харесваме в тях. Следователно разположението на Венера по знак (а така също и по дом, както и аспектите към нея) подсказва до голяма степен как ще изглежда партньорът ни и как ще се развият взаимоотношенията ни с него. Така че знакът, в който попада тази планета, до голяма степен предопределя поведението ни и събитията, които ни се случват в любовната сфера. Близнаци е интелектуален знак, който обича да общува, да разговаря и да обменя информация. Когато планетата на любовта и хармонията попада тук, се раждат хора, които са изключително силно привлечени от ума и интелекта на другите. За тях умствените способности и възможността за водене на съдържателен и интересен разговор са от първостепенно значение при избора на партньор. Човек, който удовлетворява единствено сексуалните им потребности, но с когото не могат да обменят идеи, не може да бъде толериран продължително време.

Може дори да се каже, че родените с Венера в Близнаци се възбуждат сексуално най-вече от силния интелект и умствените способности на партньора си. Следват качества като чувство за хумор и находчивост при вмятането на проницателни, двусмислени, закачливи или иронични забележки. Те се стремят към връзки, в които с лекота могат да обменят идеи, да научават нови неща, да пътуват, да се срещат с хора и изобщо да се развиват и да израстват в ментален план.

Те имат голяма нужда от социално общуване и умствена стимулация. Поради тази причина търсят компанията на другите и им е необходимо да контактуват често и с множество хора. Обичат да флиртуват. Подобен вид закачки стимулират умствената им дейност и ги правят да изглеждат по-млади. Ухажването не води задължително до сексуален контакт. В сила е по-скоро обратното. Може да се каже, че те преживяват по-скоро „ментален оргазъм“ в компанията на ерудиран и образован човек. За тях физическата близост не може да замести този тип удоволствие.

Казаното по-горе обаче не означава, че те остават завинаги верни на партньорите си. Близнаци е от двойните знаци на Зодиака и затова когато планетата на любовта попада в него, следва да се очаква определена двойственост в тази сфера. В любовните си взаимоотношения те се отличават с определена непостоянност и променливост. Могат да имат повече от един партньор едновременно. Но те проявяват голяма изобретателност да прикриват следите си, така че да не бъдат хванати на „местопрестъплението“. Ако все пак това се случи, те умеят да използват най-различни комбинации от сложни фрази, изрази и изкусни тиради, за да се измъкнат и от най-заплетените ситуации. Харесва им приповдигнатото чувство при организирането и преживяването на любовната авантюра, но същевременно най-старателно могат да избягват отговорностите и задълженията, които съвместният (или семейният) живот налага. Те странят от партньори, които са ревниви или силно ограничават свободата им. Възгледите им са доста либерални, защото са свободомислещи и отворени личности. Не могат да понасят ревността и ограничеността. Те просто не ги разбират.

При тях умът определено управлява сърцето. Това се отнася както за любовната, така и за финансовата сфера. Например, когато решават да похарчат известна сума за нещо, те много рядко се ръководят от емоционалните си импулси, а преди всичко от логическата обоснованост да похарчат въпросната сума. Същото се отнася и до отношението им към партньорите. Изборът им е продиктуван по-скоро от логически и интелектуални съображения, а не от напиращи преживявания или емоции. Обичат да държат емоциите си под изключително строг контрол.

Понякога тази емоционална охладеност може да доведе до проблеми. Наличието на още няколко планети във въздушни знаци допринася за изключително голямата склонност за интелектуализиране на чувствата. Те могат да си задават въпроси от рода на: „Когато той ми каза това, той ме погледна по особен начин. Дали означава, че не ме обича? От друга страна, после ми даде подарък, което сигурно означава, че има чувства. Но пък, това е единственият подарък, който ми е давал в последно време. Може би все пак не ме обича?“ И това може да продължава до безкрайност, при което се заплитат все повече в собствените си разсъждения, без да намерят някакъв определен отговор на терзанията си. Те трябва да се научат, че любовта не може да бъде доказана вследствие на някакви умствени разсъжения или интелектуални доводи. Любовта или я има, или я няма. Единственият верен индикатор за нейното присъствие е специфичната тръпка в сърцето. Тя обяснява всичко.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.