Плутон по знаци

 

68_Agostino_Carracci_Pluto-Hades_1592Агостино Карачи, “Плутон – Хадес”, 1592 г.

Тази планета беше открита сравнително неотдавна – през 1930 г., но за периода, през който е известна на човечеството, светът се промени до неузнаваемост. Ключовата дума за Плутон е „сила“ и това може да се проследи във всяка една област, върху която оказва влияние тази планета. Откакто Плутон застана на пантеона на небесните светила, се появиха оръжия за масово унищожение, които не бяха известни преди това на човечеството. В продължение на половин век държавите бяха разделени на източен и западен блок. Те се намираха в състояние на противостоене и постоянно нарастване на въоръженията. Този процес между впрочем не е спрял. Реалната възможност за трета световна, атомна война никога всъщност не е слизала от дневния ред, независимо дали се говори за това, или не. Но силата на Плутон не се наблюдава само във въоръжените сили. Появиха се например мощни машини и други технически съоръжения, които значително преобразиха строителството, промишлеността, енергетиката и много други сектори. В тях мощта на Плутон се използва целенасочено и за мирни цели. Така че при Плутон всичко фактически опира до това как се освобождава неговата огромна енергия – контролируемо или неконтролируемо. В първия вариант тя може да ни бъде изключително полезна, във втория – може напълно да ни унищожи. Но такава е логиката на всеки един огромен заряд от сила – хаотичнотоосвобождаване води до разрушение, докато постепенното освобождаване може да се използва за добри цели.

В астрологическите книги можем да прочетем, че Плутон управлява разрушението и смъртта. При повърхностен прочит такова тълкувание изглежда твърде злокобно. Всъщност разрушението може да бъде точно толкова полезно, както и съграждането на нещо ново. Всичко зависи от обстоятелствата. Например, искаме да построим една нова, висока и красива сграда. За да се осъществи този проект, на работа трябва да се захванат два екипа. Първият екип ще трябва да се заеме с разрушаването на съществуващите на терена стари и грозни сгради и едва след като всичко е заравнено със земята, към работа ще пристъпи вторият екип – този на строителите. Този процес винаги се повтаря, когато трябва да се строи нещо ново. Оказва се, че Плутон може да ни бъде и изключително полезен. По отношение на процесите, извършващи се в една държава – там винаги има остарели политики, които трябва да бъдат разрушени, преди да може да се въведат нови.

В древногръцката митология Плутон е представен от Хадес – брат на Зевс и Посейдон. След като олимпийските богове победили титаните и дошли на власт, тримата братя си поделили света. На Хадес се паднало да управлява подземното царство. Така той станал цар на умрелите хора. В пряк и преносен смисъл той управлява смъртта. Астрологично погледнато, по разположението на Плутон в картата може да се отсъди кога определен период в живота на човека ще завърши и кога ще започне нов. Домът, в който се намира Плутон, във всяка една конкретна карта ще ни покаже областите, в които ще ни се наложи на някакъв етап от живота си да разрушим нещо, след което ще трябва да започнем отначало. Типът на аспектите към него (положителни или отрицателни) ще ни покажат доколко трудно или лесно ще се осъществяват въпросните промени. Например аспект на Плутон към Венера почти във всички случаи означава, че човекът ще преживее развод или основна раздяла и след това ще има втори брак или втора сериозна връзка. Разликата се състои в това, че ако аспектът е положителен, то раздялата най-вероятно ще се извърши по взаимно желание и на двамата партньори и те може да си останат добри приятели. Но ако аспектите са отрицателни, то на човека най-вероятно дълго време ще му се наложи да изяснява отношенията си с партньора в семейния съд и да воюва относно семейното имущество и родителските права.

И в двата случая обаче се стига до един и същ краен резултат – старата структура рухва, за да освободи място за нова. Дали процесът на разрушение ни е приятен, или не, всъщност няма никакво значение. Важното е да се даде възможност на духа да изпита нещо ново. А това би било невъзможно без силата на разрушението, свойствено на Плутон. Този подземен бог управлява всичко, което е нормално скрито от сетивата и което се спотайва под повърхността на съзнанието – тоест под неговото управление попада една много важна област на човешката психика – подсъзнанието. Не може да не отчетем факта, че огромният бум, който настъпи в изследването на дълбините на човешкото подсъзнание, в това число психологията и психоанализата, стана възможен едва след откриването на планетата Плутон. Когато по-късно психоанализата се обедини с астрологията стана възможно да се появи този специфичен неин клон – западната астрология. Тя по един съвсем научен начин ни разкрива много дълбоки пластове на нашата същност, като така ни води към все по-задълбочено и много обективно себепознание. Казано е, че този, който познава и владее себе си, владее света. Ето каква огромна сила беше дадена на хората, след откриването на планетата Плутон.

А това дали астрономите я признават за планета, или я считат за планета-джудже, планетоид или нещо подобно, всъщност няма абсолютно никакво значение. От гледна точка на астрологията е напълно безпредметно да се задълбочаваме в размерите, химическия състав и прочие. Това, което е важно за нас, е мощната невидима енергия, която се излъчва от Плутон. За въздействието на тази планета върху хората през последните стотина години беше събран огромен доказателствен материал. Така че да се спори дали тя ни въздейства, или не, от астрологична гледна точка е напълно нелепо. Но в началото на 21-ви век Плутон отново се направи невидим, и „изчезна“ от списъка на планетите в типичния за него стил на пълна секретност.

Фактически, бидейки на ръба на цялата слънчева система, Плутон се намира в началото и в края на две изключително важни магистрали. Едната от тях се нарича „смърт“ и това е пътят, по който душите на хората си отиват от този свят. Другата магистрала е наречена „живот“ и Плутон управлява движението по нея чрез сексуалния нагон на хората. Плутон се явява управител на Скорпион, а под този знак се намира репродуктивната система на хората. Затова Скорпионите имат репутацията, че излъчват силен сексуален заряд. Без сексуален нагон не може да има продължение на рода. В продължение на цялата история на човечеството досега това е бил единственият начин да се зароди нов живот. Смъртта се обръща в живот, а той от своя страна неизбежно води до смърт. И двата процеса се управляват от Плутон. По думите на Гьоте: „Природата е изобретила смъртта, за да има много живот“. Така че не можем да говорим само за това, че Плутон управлява смъртта, без да обърнем внимание, че той фактически управлява и зараждането на новия живот. Ето защо другите важни ключови думи за Плутон са прераждане, обновление, възраждане и регенерация. Вместо да тъгуват по старите структури, които Плутон разрушава, хората по-добре да обърнат сериозно внимание на новите възможности, които това разрушение им предоставя. Плутон фактически стои в основите на целия човешки прогрес, като чрез непрекъснато разрушение подтиква хората непрестанно да изграждат нови структури и да еволюират.

Плутон в Овен 17.06.2066-12.07.2066

08.04.2067-27.09.2067

23.02.2068-09.06.2095

20.09.2095-22.04.2096

14.11.2096-09.03.2097

Плутон в Телец 09.06.2095-20.09.2095

22.04.2096-14.11.2096

09.03.2097-15.06.2127

Плутон в Близнаци 20.04.1884-10.09.1912

20.10.1912-09.07.1913

28.12.1913-26.05.1914

В наши дни практически почти няма останали живи хора с това разположение. А дори и да има е трудно да се оцени влиянието, което Плутон е упражнявал върху тях, понеже планетата в началото на техния живот все още не е била открита. Много от тези хора след официалното откриване на Плутон през 1930 г. вече са били формирани като личности в една или друга степен. Като цяло под управлението на Близнаци се намират търговията, транспортът и комуникациите и всички тези области на човешката дейност са получили силен тласък напред по време на работния живот на това поколение.

 

Плутон в Рак 10.09.1912-20.10.1912

09.07.1913-28.12.1913

26.05.1914-07.10.1937

25.09.1937-03.08.1938

07.02.1939-14.06.1939

От приведените вляво дати се вижда, че Плутон е навлязъл в Рак приблизително по времето на Първата световна война, вследствие на която много семейства са били разрушени и много деца са останали без бащи. Тези, които са родени след официалното откриване през 1930 г., са изпитали пълното влияние върху себе си. Най-възрастните представители на това поколение са сега на над 80-годишна възраст. Разрушенията на войната не може да не са оставили дълбока травма в подсъзнанието на това поколение. Всичко, което нормално съставлява за един човек чувство за сигурност, гаранция и безопасност, като например домът, материалните притежания, родителите и семейството, е било подложено на изключително мощно разрушение. В резултат на това тези хора са развили силна емоционална зависимост към всичко, което в един по-късен етап от живота им е могло да им обезпечи чувство за стабилност.

 

Плутон в Лъв 07.10.1937-25.09.1937

03.08.1938-07.02.1939

14.06.1939-20.10.1956

15.01.1957-19.08.1957

11.04.1958-10.06.1958

Когато е бушувала Втората световна война, тези хора са били или малки деца, или все още не са били родени. Затова или нямат спомени за нея, или те са смътни. Но така или иначе военната и следвоенната обстановка са оставили дълбоки следи в подсъзнанието им. Това води до развиването при това поколение на силното желание да се направи всичко възможно подобна ситуация да не се повтори. Те са гледали как техните родители са правели всичко възможно да защитят собственото си семейство. И са виждали, че резултатът от тази тактика на поведение, когато има такъв,е ограничен до конкретното семейство.

 

Плутон в Дева 20.10.1956-15.01.1957

19.08.1957-11.04.1958

10.06.1958-05.10.1971

17.04.1972-30.07.1972

В личен план Плутон в Дева дава склонност за прекалено много тревоги и безпокойства. Ако има струпване на доста планети в Дева или Скорпион, е нужно периодически да се практикуват способи за релаксация, отпускане, медитация и т.н. В сексуално отношение тази планета също действа задържащо. Прекалено критичното отношение на Дева не се съгласува добре със сексуалните нужди на Плутон. Положението на планетата по дом ще е показателно за областите в живота, в които индивидът ще изпитва най-големи сътресения. Аспектите към нея ще обозначат дали периодическите подземни тектонически размествания, които предизвиква Плутон, ще се осъществяват хармонично или дисонантно.
Плутон във Везни 05.10.1971-17.04.1972

30.07.1972-05.11.1983

18.05.1984-28.08.1984

В личен план Плутон във Везни ще окаже голямо влияние така, както една силна подправка е в състояние да измени вкуса на гозбата. В сексуално отношение ще се забелязва много по-голяма привлекателност и сексапил отколкото при предишното поколение. Сексуалното поведение на тези хора е значително по-разкрепостено и по-активно. Тези хора израснаха с твърдото убеждение, че използването на противозачатъчни средства е нещо напълно нормално. Отделен е въпросът, че именно от това поколение започна истинският демографски срив.
Плутон в Скорпион 05.11.1983-18.05.1984

28.08.1984-17.01.1995

21.04.1995-10.09.1995

Тук Плутон се намира в собствения си знак и неговата мощ нараства многократно. В личен план тази планета ще окаже голямо влияние върху сексуалността на човека, особено ако и други планети присъстват в този знак. При наличието на стелиум, особено ако и Слънцето, Марс или Венера се намират тук, от тези хора ще се излъчва такъв сексапил, че той просто няма начин как да не бъде забелязан от останалите. За съжаление, Плутон управлява смъртта в преносния и в прекия смисъл на думата, затова е нужно внимателно да се изучи домовото разположение и аспектите на тази планета във всяка конкретна карта.
Плутон в Стрелец 17.01.1995-21.04.1995

10.11.1995-26.01.2008

14.06.2008-27.11.2008

На пръв поглед в това разположение е заложено противоречие, тъй като нищо не може да бъде по-диаметрално противоположно от затворения принцип на Плутон с отворения принцип на Стрелец. Най-поотрасналите представители на това поколение са в момента тинейджъри, така че вече имаме определени наблюдения върху тях. На първо място огромната концентрация на сила, присъща на Плутон, е тук до известна степен разхлабена, поради разширяващия принцип на Стрелец.

 

Плутон в Козирог 26.01.2008-14.06.2008

27.11.2008-23.03.2023

11.06.2023-21.01.2024

02.09.2024-19.09.2024

Годината, когато пиша тези редове е 2018 г., затова представителите на това най-младо поколение са в момента все още съвсем малки деца. Засега е твърде рано да се каже, че върху тези деца са направени някакви сериозни изследвания, пък и действието на Плутон обикновено не се проявява в такава ранна детска възраст. Също така не можем да се опрем на опита на предишните поколения, родени с това разположение, тъй като това е първото поколение, което се ражда, след откриването на планетата Плутон през 1930 г. И въпреки всичко могат да бъдат направени определени изводи на базата на дедуктивния метод.
Плутон във Водолей 23.03.2023-11.06.2023

21.01.2024-02.09.2024

19.09.2024-09.03.2041

01.09.2043-19.01.2044

След като физическите структури на новия обществен строй бъдат изградени от предишното поколение, ще възникне необходимостта от нова идеология, която да спои всички представители на новото общество. Тази нова идеология ще бъде разработена от поколението, родено с Плутон във Водолей. Тяхната основна сила ще се състои в способността да виждат далновидно напред в бъдещето, като по този начин дадат живот на идеи и учение, намиращо се в пълно съзвучие с идеите на Епохата на Водолея. Не бива да забравяме, че както България се намира под знака Козирог, така и Русия се намира под знака на Водолей. Сред тези, които полагат физическите основи на новото общество българите ще играят ключова роля, а сред тези, които ще изработят новата идеология на това общество, водеща роля ще играят руснаците.
Плутон в Риби 09.03.2041-01.09.2043

19.01.2044-17.06.2066

12.07.2066-08.04.2067

27.09.2067-23.02.2068

Описанията на Плутон по знаци не са дадени в книгата “Въведение в западната астрология”, която излезе от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. По-горе са приведени само първите изречения от подробните описания на тези разположения, които са дадени в най-новото, второ електронно издание на тази книга. То е с обем от около 2000 страници. За да можете да го четете моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.