Ректификация на астрологичната карта на Васил Левски

28.09.2017

Статия в шест части:

Част 1. Определяне на Асцендента

Част 2. Левски и масоните

Част 3. Морално-ценностна система

Част 4. Пари и финанси

Част 5. Имало ли е до Левски жена?

Част 6. Прогресии и транзити

Част 7. Заключение

Част 1. Определяне на Асцендента и планетите по домове

За Левски знаем, че е роден на 18 юли 1837 г. (нов стил) в гр. Карлово. Естествено часът на раждане няма как да го намерим в документите, останали от онова време, но можем да го намерим изписан на лицето на Апостола, от достигналите до нас фотографии и портрети. А за този, който има достатъчно опит да знае къде да гледа, Асцендентът на Васил Левски несъмнено е Стрелец. Захари Стоянов описва Дякона така:

Всички негови другари потвърждаватъ едногласно, че никога не сѫ го виждали умисленъ, когато е вънъ отъ заседанията, така щото, който не го е познавалъ, мѫчно можелъ да повѣрва, че отпреде му стои Левски. Щомъ се качелъ на коня си, той изведнажъ запѣвалъ нѣкоя необикновена пѣсень, свирѣлъ съ уста, говорѣлъ високо съ другаря си, смѣелъ се съ гласъ, каточели се връщалъ отъ нѣкой селски сборъ или отъ освещаване на черква. (Захари Стоянов, „Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му“, 1883 г.)

За подобен весел и оптимистичен характер свидетелства и Христо Ботев, който намира подслон заедно с Левски в една ветрена мелница край Букурещ. Помним, че за да открием качествата на асцендента на даден човек е добре да живеем с него известно време заедно под един покрив. Тези, които ни познават само повърхностно, обикновено ни описват преди всичко с качествата на слънчевия ни знак (зодията ни). От Ботев е останало следното писмено описание за Левски:

„Приятелят ми Левски е нечут характер. Когато ний се намираме в най-критическо положение, той и тогава си е тъй весел, както и кога се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука, гладни от два-три дена, а той пее и все весел. Вечер, дордето ще легнем, той пее; сутрин, щом си отвори очите, пак пее. Колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели и ще те накара да забравиш всичките тъги и страдания. Приятно е човеку да живее с подобни личности!“. (Христо Ботев, в писмо до Киро Тулешков, ноем.–дек. 1868)

За Левски знаем, че е зодия Рак, Меркурий също се намира в този знак. Луната и Нептун са разположени във Водолей. Юпитер и Венера са му в Лъв. Останалите планети са пръснати из различни други знаци. Като гледаме разположението на планетите по знаци в картата виждаме, че тази веселост и неподправен оптимизъм няма другаде откъде да дойдат, освен от асцендент Стрелец. Веселостта във характера на Левски, желанието му постоянно да пее нещо, винаги да върши нещо, както и неговата смелост, решителност, желание за постоянно местене от едно място на друго, философското му отношение към живота, безразсъдната му на моменти смелост и редица други качества (които всичките са добре описани и документирани в историческото ни наследство) може да се проявят у него единствено само, ако този човек е бил роден със изгряващ знак Стрелец. Впрочем този знак изключително добре си личи запечатан на лицето му от оцелелите негови фотографии. Ето и още щрихи към портрета на Левски от Захари Стоянов:

Щом се опознаеш с работниците в някое село или град, наготви се вече да слушаш анекдоти из неговия бурен живот.

               — Весел човек беше, бог да го прости; как не го видях един път да се замисли и той! Все засмян, все радостен, като че ходеше да калесва за сватба.

               — Пъргава гадина беше той. Цяла нощ стоеше, а гледаш го заран, станал и се разхожда — казва втори.

               — А знаете ли как милваше и целуваше децата, като казваше: „Тия ще да ни умият лицето, ние не чиниме нищо“ — разказваше трети.

               — Не зная защо мразеше той дотолкова имотните хора, а особено гражданите. „Тия са празни толуми, кърлежи, десят пъти по-лошави от турците“ — говореше той.

               — На учението не беше дотолкова силен. Зная един път, като се препираха с А. Кънчева за ветровете и за влажния въздух, тоя последният излезе отгоря му.

               — Като беше по-учен, защо говореше по-малко и за всичко питаше Василя? — казваше друг.

(Захари Стоянов, „Записки по българските въстания“, VII глава)

Поставяйки Стрелец на асцендента, всички планети почти веднага си идват на мястото. Забелязваме, че съвпадът на Луната и Нептун попада във 2-ри дом. Събирането на пари и финансови средства за делото е било изключително важно за Левски. Една голяма част от неговата дейност в България е била посветена именно на тази задача. Две планети във 2-ри дом напълно обясняват това поведение. Общуването му с големи групи хора е неизбежно, когато Уран се намира в 3-ти дом. Освен това, разпространението на революционни идеи (Уран) чрез комуникация и общуване (3-ти дом) е специалитет именно на това планетарно разположение.

Сатурн попада в 11-ти дом, което обяснява трудностите, които е имал Левски с някои членове на местни комитети. Сатурн е като цяло негативно аспектиран: той прави само два положителни аспекта, но има четири отрицателни. Явно това е кармично разположение. С много от хората, с които Левски е работил и се е срещал, той вероятно е бил кармично свързан и отпреди. Но със сигурност не му е било лесно с тях. Съдете сами от последното му писмо до дейците от Ловеч с последните негови редове написани до тях:

„Слушайте сега долните ми думи, па прощавайте за (в)сякога, защото ви говорих, говорих, а вие сте си пак така (в)се вие! Отсега наскоро време ако станете други, хайде да видим.“  (Васил Левски, Документално наследство, подред на К. Възвъзвова и Я.Генчев, 1973г. стр. 243).

Сатурн прави квадратура към Венера, квадратура към Луната, полуквадратура към Марс и квадратура към Нептун. Това разположение недвусмислено говори за това, че неговите приятели и съратници (11-ти дом) не са го обичали особено много (квадратура към Венера), може би са му завиждали (квадратура към Луна), имали са пререкания и спорове с него (полуквадратура към Марс), съдили са го прекалено строго (Сатурн в 11-ти дом) и при първа възможност са го предавали (квадратура към Нептун). Това астрологично разположение обяснява факта защо Левски през по-голямата част от времето е работил сам и на никой не се е доверявал много. Веселият му характер (асцендент Стрелец) е прикривал трудните му взаимоотношения със близките му съратници и сподвижници (негативно аспектиран Сатурн в 11 дом). Захари Стоянов казва следното:

Той е билъ веселъ и засмѣнъ; но азъ мисля, че всичко това не е било естествено. За да се покаже на всички, съ които се срѣща, съ които пѫтува случайно и съ които говори, че той е обикновенъ човѣкъ, не ходи за друго за нищо, освенъ по алъшъ-веришъ, принуждавалъ се е да бѫде винаги веселъ, да показва една лекость въ поведението си, като човѣкъ, който е доволенъ отъ цѣлия свѣтъ. Малко по малко тая негова преструвка, това изнасилване на чувствата, се превърнала въ обща привичка. (Захари Стоянов, „Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му“, 1883 г.)

Естествено Захари Стоянов не е бил астролог или професионален психолог. В книжката си той ни дава своето собствено, простичко обяснение. Но днес, през 2017 година човечеството е вече напреднало достатъчно да знае, че един човек не може да си преправи характера под качествата на един или на друг асцендент. Един човек не може да живее под подобна маска години наред, след което изведнъж да се превърне именно в  такъв нов тип човек, все едно това е негова втора природа. Човек може благодарение на усилията на собствената си воля да се променя донякъде (примерно на 10-20%), но той не може кардинално да си измени качествата на асцендента си, колкото и да се преструва.

Вземете например един човек с асцендент Козирог и го накарайте по цял ден да си тананика, да си пее и да се весели, докато накрая това негово „изнасилване на чувствата“ се превърне в траен и постоянен навик, нещо като негова истинска природа. Ако това беше възможно, то тогава ние българите, с толкова много планети в Козирог в астрологичната карта на нашия етнос щяхме да бъдем най-веселата нация в света. Да, ама не. Веселостта на Дякона е идвала от оптимистичния знак Стрелец с който той е бил роден. А под маската на тази веселост той е прикривал трудните си отношения с неговите другари и съратници  (Сатурн в 11 дом). Проф. Марко Семов пише за Левски следното:

На първо място той твърде добре познавал страха у българина. Познавал и обезверението ни, отдалечеността ни от собствената ни история … Левски също добре е разбирал опредметеността на народната психология. И на първо място това именно прави той. Обикаля сам по българските земи, не оставя по-голямо селище непосетено, необхванато от собствения му поглед, самият той неприютен от по-първите хора. Защо той не позволи на нито един друг от революционерите да направи комитет? Тази задача Левски постави пред всички свои съзаклятници, но я изпълняваше сам, той единствен. Не е ли редно да се запитаме защо? (Марко Семов, „Българска народопсихология“, Събрани съчинения, том 1, София, 2009 г.)

Сега вече от гледна точка на астрологията знаем защо. Макар, че във всички книги и учебници пише за Левски, че той бил обичан и тачен от всички, неговата астрологична карта разкрива съвсем друга картина. Трудно аспектиран Сатурн в 11-ти дом не може да създаде подобни идеалистични отношения. Една голяма част от написаното в учебниците по  история са просто едни митове и легенди. Истината е била съвсем друга. От него са се страхували, от него са се криели, предавали са го най-близките му хора и т.н. Естествено имало е и такива, които са му помагали, но те са били два пъти по-малко, отколкото тези, които активно са му пречили. Броят на аспектите го показва – отрицателните са два пъти повече от положителните! Едва след Освобождението, когато човекът вече бил отдавна обесен и погребан незнайно къде, изведнъж се сетили, че Левски, видите ли, бил национален герой. Защото след Освобождението вече било безопасно да се говорят добри думи за него. Нещо повече – тогава даже станало модно да се правят словоизлияния в негова чест и да му се издигат паметници. А къде са били всичките тези хора, когато човекът е бил все още жив и се е нуждаел от тяхната поддръжка? В онези опасни времена една голяма част от тях са се криели в миши дупки. А тези, които излизали в чети, правели го своеволно и не поддържали дисциплина, та създавали много проблеми на Левски. Ето още един цитат на тази тема от проф. Марко Семов:

„В писмото си до Филип Тотю от 18 април 1871 г. по повод разцентрованите и твърде своеволни действия на четническите войводи, а и по повод на други негови тревожни съмнения, за които казва, че ще ги посочи, когато стане нужда – той прави едно от най-великите прозрения в нашата народопсихология и национална съдба. В него именно той пише страшната си фраза: „Цели сме изгорели от парене и пак не знаем как да духаме!“ Какъв философ на националния дух, каква рентгенова прозорливост, достигнала до болезнен вик, който не спира да звучи над отечеството ни, колко века вече стават, без да бъде чут. И днес сме глухи за него, и днес горим и се парим, и пак не знаем как да духаме.“ (Марко Семов, „Българска народопсихология“, Събрани съчинения, том 1, София, 2009 г.)

Сатурн в картата на Левски прави и два положителни аспекта – тригон към Уран и тригон към Меркурий. Първият аспект говори, че Дяконът е имал голям успех да разпространява нови, бунтовни и революционни идеи (Уран в 3-ти дом) всред своите сподвижници (Сатурн в 11-ти дом). Като при това, наличието на Сатурн в 11-ти дом в случая може да се тълкува като пълно постоянство в това отношение, т.е. каквото и да се случвало, Дяконът не се отказвал от своята (просветителска) мисия по отношение на своите съратници и продължавал да работи. А вторият положителен аспект на Меркурий говори за това, че неговите отношения с другите хора (7-ми дом) се базирали най-вече на даване и на получаване на информация (Меркурий в 7-ми дом), която течала изключително гладко (тригон) и до голяма степен интуитивно (Меркурий в Рак). Левски можел интуитивно да прецени един човек, дори и без да говори с него, а само като го зърне един път (в това число дори само на снимка). Захари Стоянов описва следния случай:

Горчивата практика и трудниятъ опитъ научили Левски да може да познава хората отъ първо виждане, само по външнитѣ черти. Попъ Михалъ отъ с. Черпелии отдавна говорѣлъ на бай Ивана, че и той е българинъ и желае да се види съ прочутия Дяконъ. Единъ прекрасенъ день нашиятъ херой слѣзълъ отъ коня си въ двора на попъ Михаля, придруженъ отъ бай Иванъ и Георги Данчевъ, така сѫщо неговъ вѣренъ другарь. Светиня му го нѣмало дома. Поканили гоститѣ въ наредената стаичка, кѫдето брадатиятъ стопанинъ си държалъ калимявката обвита съ чисто пешкирче и новото джубе покачено до светогорскитѣ икони. На стената висѣлъ и портретътъ на отче попа съ трѣбника въ рѫка. Докато бай Иванъ се занимавалъ съ разтоварянето на конетѣ, наблюдателното око на Левски сполучило вече да разгледа всичко критически. Зърналъ той и портрета [фотографията на поп Михаил].

— Развързвай конетѣ и да вървимъ! — говорилъ той на Ивана и излѣзълъ съ дисагитѣ въ рѫка отъ поповата кѫща.

Бай Иванъ, който не чакалъ по-нататъшни обяснения, захваналъ да оглежда пѫтнитѣ врата, но като не виждалъ нищо, освенъ зачудения Данчевъ, допиталъ:

— Какво има ?

— Попътъ, когото ми препорѫчвашъ, не е добъръ човѣкъ, — познахъ го по портрета, — казалъ Левски, па се метналъ на коня си.

И действително, после се оказало, че светиня му не чини нищо, само за любопитство искалъ да види Дякона. Страхливитѣ и слабодушни натури били за Левски единъ видъ божии сѫщества, на които той гледалъ като на безполезни божии създания.

— Дайте имъ да плетатъ чорапи, па ги оставете да мируватъ, — говорѣлъ той.

(Захари Стоянов, „Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му“, 1883 г.)

По Плацидус Меркурий в картата на Левски се намира в 7-ми дом. За този дом обикновено казват, че е дома на партньора, но забравят, че ВСИЧКИ партньорски взаимоотношения се намират в този домейн, не само взаимоотношенията ни с брачния партньор. Меркурий тук говори за множество контакти. И действително на Левски му се е налагало многократно на различни места да повтаря едно и също. Тази функция в наши дни изпълняват медиите. Те се намират под управлението на Меркурий. Подобно на това, основната задача на Левски била информирането и събуждането на народа, вдъхването му на кураж и смелост, обнадеждаването му. А Меркурий в 7-ми дом в съчувствения и интуитивен Рак, в положителен аспект към проницателния Уран в 3-ти дом е идеално астрологично разположение за тази цел.

Но щомъ е почнало вече сериозна работа, щомъ дохождало дума да се разисква нѣщо за свободата на България, неговата физиономия приемала друго настроение, смѣхътъ се превръщалъ въ звънтенето на горещо и решително слово, всѣка дума поразявала присѫтствуващитѣ, които започвали да благоговѣятъ като предъ свръхъ естествена сила и узнавали въ Левски двама души — Левски като човѣкъ и и Левски като апостолъ. (Захари Стоянов, „Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му“, 1883 г.)

Част 2. Левски и масоните

Христо Ботев, Никола Славков и Иван Драсов фотографирани с масонска символика – череп и кости

Три планети в 8-ми дом (Слънце, Венера, Юпитер) говорят за изключително голяма секретност и конспиративност, за която естествено знаем, че несъмнено е била налице в неговата дейност. Явно Левски е имал само определен набор от теми, на които е можел да говори свободно. В същото време той е имал информация и огромен набор от други теми, по които обаче не е говорил, а е пазел пълна конспирация. Гледайки на така получената за него астрологична карта можем с огромна доза вероятност да предположим, че Левски е бил масон и е бил изпратен в България с особено поръчение именно от тези тайни среди. Това със сигурност е така за първата му и за втората му обиколка из България.

Писателят Румен Василев в книгата си „Масонската ложа и братството на Левски“ на базата на много изследвани документи стига до същия извод. Но сега вече имаме и астрологично потвърждение на тази теза. В книгата си той пише, че Левски е бил посветен в масонството през 1861 г. Астрологически тази теза също се потвърждава от секундарните прогресии. В картата на Левски прогресното слънце е правило полуквадрат към наталното МС в периода 17.08.1860 – 01.09.1861 – 17.09.1862. Аспектът е отрицателен, което показва, че влизането на Левски във въпросната ложа се е отразило неблагоприятно на неговата кариера (МС). И действително така се получава впоследствие. При влизането в масонски ложи се полага определена клетва за вярност. При нарушението ѝ, следва смърт. По време на първите си две обиколки из България Левски се придържа стриктно към дадените му инструкции, но по време на третата му (последна) обиколка, вземайки присърце националните интереси на България (а не интересите на масонската ложа), започва да проявява известна инициативност и самостоятелност.

Например, запазени са писма до него, в които по време на третата му обиколка е било настоявано населението да бъде вдигнато незабавно на въстание. Обаче Левски правилно преценява, че народът все още не е готов за това и не изпълнява поръчението. Каравелов например пише на Левски: „Трябва да вървиш на бой, без да губиш ни минута!“, на което Левски отговаря: „И най-изветрелият човек не би повярвал, че е възможно да излезе със сполука таквоз бързо движение, когато ний в нищо йоще не сме приготвени“. Можем да предположим, че именно тази самостоятелност на Левски се явява една от основните причини за последвалите серийни предателства, а след това залавянето му и смъртта му. Можем да предполагаме, че тайната масонска ложа, към която принадлежал особено се раздразнила от факта, че Левски събира огромни финансови средства самостоятелно (тоест, че не зависел вече изцяло от заробващото спонсорство на масоните) и че постепенно започнал да отказва тяхната помощ, както в идеологическо така и в организационно отношение. А доколкото знаем, те не прощават такива неща.

Днес хората като цяло имат отрицателно отношение към масонството, но трябва да подчертаем, че преди 150 години нещата стояли по съвсем различен начин. Тогава (в зората на епохата на Водолея) масонството е било в основата на абсолютно всички големи революции. Тоест, в онези времена то се е явявало един вид нещо като „локомотив на прогреса“. А без локомотив няма движение напред. Можем спокойно да твърдим, че 99% от силите, които са работили през 18-ти, 19-ти и 20-ти век, за да пренастроят обществените отношения и да ги изменят от стария порядък на Риби към новия порядък на Водолей са изхождали от една или друга масонска организация. В масонски организации по това време са членували почти всички видни български революционери. В това число влизат например Марин Дринов, Г.С. Раковски, Стоил Попов, Йосиф Дайнелов, Никола Обретенов, Захари Стоянов, Иларион Драгостинов, Олимпи Панов, Теофан Райнов, Ангел Кънчев и още много, много други. Наивно е да си мислим, че Васил Левски, роден с три важни планети в 8-ми дом (на тайните сдружения) прави някакво щастливо изключение.

Трябва да разочароваме любителите на твърдите, веществени „доказателства“. Те никога няма да намерят масонска членска карта със снимка на Левски, доказваща че той е членувал там. Ако такава членска карта действително някога е била издадена, то значи обществото не е било тайно. Както и в наши дни няма да намерите членска карта на виден български политик, която да доказва, че той е член на „Череп и кости“ или на някоя друга масонска организация. Но самия факт, че тези хора са на власт и то не година-две, сам по себе си косвено доказва, че те са издигнати отнякъде. В наши дни стана модно редица уж тайни организации, да пращат своите терористи – смъртници да извършват един или друг терористичен акт, като при това никога не забравят да вземат със себе си своя паспорт. От което разбираме, че всичко това е само театър. В една истинска секретна организация никога не остават каквито и да било документи, най-малко пък остават някакви си там паспорти или членски карти. Но тайното става явно тогава, когато отворим астрологичната карта на Левски и открием там три планети в потайния 8-ми дом на Скорпион. Всички секретни тайни общества влизат под управлението на този астрологичен дом, а Левски има там цял стелиум от планети!

Косвено свидетелство за принадлежността на Левски към масонството намираме в следните документи. Г.С.Раковски участва в създаването на българската ложа „Тайната дружина на верните приятели“ в Цариград през 1861 г. Един от основателите е д-р Стамболски. В неговите спомени четем:

„Тук, в кантората на Кира Попова, който беше уведомен от Илича за дохождането на Левски и гостуването му в къщата на х. Иванча на остров Халки, Киро си прехапа устните и се чудеше на смелостта и куража на гостенина, така и на гостоприемеца. Троицата се съгласиха да посъберат малко пари и от находящите се сега останали в Цариград верни приятели на тайната дружинка, за да ги занесе Илич на утрото в понеделник и ги предаде на Левски, тъй като във вторник последният трябваше да отпътува с парахода за Буpгас.“

Също така Касабов, лидерът на ТЦБК (Таен централен български комитет) пише за Левски следното:

„Този Васил Левски в мое време беше най-верният наш агент, който ходеше из България и проповядваше въстанието. Той наистина беше единственият, най-живият и най-способният агент, който разпространяваше пропагандата на тайните съзаклятни български комитети из България, лично с живо слово и дело, а особено в Софийско, Плевенско, Ловешко и други места. Той беше рядък дух, със смел кураж, примерно действие и самоотрицание. Бог да го прости и вечна му признателност.“

Според някои източници Левски започва дейността си в „Тайната дружина“ на Раковски, рекрутиран от Стоил Попов. Клетва полага през 1861г. През 1867г. Раковски изработва програма и устав на организацията, според която България трябва да се освободи с помощта на чети. Замисълът е бил тези чети да бъдат подготвяни извън България, а след това да преминат границата и да действат вътре в страната. Всъщност това е типично масонски подход, който е в сила и до наши дни. Днес този тип въстания се наричат „цветни революции“, най-известните спонсори, на които са фондациите на Сорос. Подходът е абсолютно същият. Например в Украйна ултра десни отряди бяха първо подготвяни в Полша, а след това бяха прехвърлени в Украйна, за да организират майдана и да свалят правителството от власт през 2013 г. Абсолютно същият подход е бил замислян от масонството и за България през 19 век.

Левски първоначално подкрепя тази идея за освобождение на България и затова се записва и участва в легиите на Раковски. Обаче в последствие прозира (особено вече след първите му обиколки из страната), че в българските условия е нужно да се внесат определени поправки. Българският народ в болшинството си е боязлив и пасивен (астрологично това се определя от многото планети в Козирог) и като цяло не желае да вземе активно, лично участие. Тоест, с две думи все още не е узрял. Днес можем да кажем (изхождайки от астрологията), че по тази логика той никога няма да узрее, тъй като тези черти на българина са заложени в неговата народопсихология. Те са му дадени така да се каже „по рождение“ (рождена карта), а не се появяват само като някакви временни обстоятелства (прогресии и транзити).

Така или иначе, Левски в онези времена къде интуитивно, къде от личен опит разбира, че народът все още не е узрял за революция. Затова според него РЕволюционните методи на Раковски е по-добре да бъдат заменени на Еволюционни методи – например такива, които включват просветителска, реформаторска и образователна работа с населението. Така, че периодите на тайните общества в България са условно казано пет:

  • 1861 – 1866 г. – Раковски (теория)
  • 1867 – 1869 г. – Раковски (легии)
  • 1869 – 1872 г. – Левски (лични обиколки из страната)
  • 1873 – 1875 г. – Каравелов (просветителска дейност чрез вестници)
  • 1875 – (може би до днес?) манипулации в сянка – псевдо-комитети (чужди влияния, направляващи “народните” въстания: Стамболов, Обретенов, Заимов, З. Стоянов)      

С други думи по време на първите си две обиколки Левски работи за ТБЦК – основана от масони тайна, революционна организация. Тези две обиколки са финансирани изцяло от тази масонска организация. За тези наивни хора, които смятат, че това не е вярно предлагам да направят следното мислено упражнение. Как мислите, възможно ли е един човек сам, на собствена глава да се вдигне да обикаля в нелегалност цяла България като проповядва сам, някакво свое учение и като се финансира единствено само от даренията на щедрия български народ? Представете си само какви колосални суми са били необходими, за да може един човек да се придвижва от място на място години наред и да върши тази дейност. Замислете се само, ако на вас в наши дни ви се наложи в продължение на няколко години да направите три обиколки из цяла България, да отидете почти до всяко село и до всеки град, колко пари ще ви струва това? Включете всички разходи за храна, дрехи, хотел и т.н. Говорим за стотици хиляди левове.

Не по различно е било положението и по времето на Левски. На сказки, които ви говорят в учебниците по история, където Левски е идеализиран и митологизиран, моля не хващайте вяра. Уповавайте се само на здравия си разум. Това, дето ви разправят, че благодарния български народ го приемал навсякъде с отворени обятия, цветя и рози са просто едни митове и легенди. Може би в цяла България е имало не повече от десетина къщи, където Левски действително се е чувствал защитен и добре дошъл, но на много други места е трябвало да си плаща подслона и храната. Той е отсядал в много страноприемници, а всичко това е струвало страшно много пари. Сметката за всичките тези години е била колосална. Парите първоначално са идвали най-вече от масонската организация, в която е членувал Левски, а след това той сам започнал да си набавя нужните пари, като е изнудвал богатите българи да му дават. И именно тази самостоятелност на Левски не давала мира на неговите събратя по масонство, тъй като той по време на третата си обиколка из България почти изцяло иззел нещата в своите собствени ръце. Сам се финансирал, сам обикалял, сам решавал. Може би това е една от най-важните причини, поради която е било взето решението да бъде предаден и заловен от турците.

Освен това не бива да си представяме тайните общества от онова време (пък и от нашата съвременност) като нещо хомогенно. Те се делели на различни идейни течения. Например, Добродетелната дружина и Одеското настоятелство спадало към „старите“, а Любен Каравелов оглавявал „младите“. На съвременен език това деление било нещо подобно на съвременното русофилство и русофобство. И едните и другите били масони, но целите им били различни. Едните теглили на Изток, другите на Запад. Разбирането на „младите“ било, че свободата трябва да се извоюва с революции и въоръжена борба. Левски се включва в тази организация, под ръководството на Каравелов. Участвал и в легиите. С Юпитер в 8-ми дом първоначалното му въодушевление и ентусиазъм били големи. Впоследствие обаче мени донякъде възгледите си. Започва да разбира, че трябва да се работи и вътре в самата страна, а не само отвън.

“Време е с един труд да спечелим онова, което търсили са и търсят братя французи, тоест Млада Франция, Млада Русия и пр. Колко скъпо и с какви загуби…? Сега е време да преварим това зло. Защо да водим втора борба? Брат брата, син баща, баща сина си да убие…?  Сега е лесно и можем…” (В.Левски. Документално наследство, с. 120)

Затова той взема върху себе си именно тази задача – да работи за подготовката на едно бъдещо въстание непосредствено вътре в България, с други думи той иска да го направи българско. Иначе съществувала реалната опасност революцията да бъде изцяло инспирирана отвън, т.е. от вражески на България сили, с две думи същото което се случва и днес по света, когато тук или там избухне някоя „цветна революция“.