Часът на раждане е написан на лицето на човекаЛице астрология

Има две основни групи от хора. Едната група вярва в астрологията, но практически знае много малко за нея. Хората от втората група отричат астрологията, но те пък знаят, дори по-малко за нея от първата. Така или иначе астрологията съществува вече повече от 5 000 години и движението на планетите до голяма степен управлява живота ни, независимо от това, дали признаваме този факт, или не. В наши дни има достатъчно компютърни програми, които улесняват изчисленията на картите, но истинското изкуство си остава тълкуването на вече изчислената карта. В това отношение, разбира се, личният опит и талант на астролога си остават незаменими. Процесът на тълкуването на астрологичната карта е подобен на преразказа на един филм. Да речем, че 10 души отидат да видят един и същ филм. Реално, те всичките ще видят абсолютно едно и също нещо, но всеки после ще ви го разкаже по различен начин. Някой може да е разбрал филма много добре, но ако не може да намери правилните думи, да ви го разкаже, то това знание ще си остане само за него. От друга страна, този, който има дар слово, може да помогне на още много други хора да го разберат. Така е и с астролозите – тълкуването на картата си остава ключовият момент в целия процес.

Всъщност именно това е и причината, поради която много хора все още наричат астрологията изкуство, а не наука. Но това изобщо не е така, тъй като интерпретацията стъпва на съвсем научна основа (т.е. на изчислената по строги математически закони карта). По същия начин двама лекари гледат на една и съща рентгенова снимка, но могат да поставят различни диагнози. Самата рентгеновата снимка е направена съвсем научно и всеки един лекар ще види едно и също изображение. В същото време обаче, интерпретацията на изображението си остава до голяма степен изкуство, понеже силно зависи от знанията и уменията на всеки един отделен лекар. Така е и с астрологията.

Когато за първи път започнах да се занимавам с астрология преди повече от 12 години, бях изумен от тълкуванията на моя характер, които получих от първата си астрологична книга. Не можех да повярвам как е възможно всичко, написано там, да отговаря изумително точно на моя характер, при условие, че хората които бяха написали тази книга, живееха изобщо в друга държава и естествено никога през живота си не бяха ме виждали. По-късно, когато започнах да правя първите си хороскопи на близки и познати, беше техен ред да се изумяват на написаното от мен. След няколко години и аз бях в състояние да правя хороскопи на хора, които никога не съм виждал през живота си, без това да променя ни най-малко точността на даваните описания. По този начин аз вече бях убеден, че съществува пряка връзка между момента на раждането на всеки един човек (с други думи точното разположение на планетите в този момент) и неговия характер, маниера му на поведение и възприятие на света, а оттам и събитията които го очакват.

По-късно реших да експериментирам да определям хората по обратния начин. Наблюдавайки техните реакции, начин на поведение и характер, аз се опитвах да ”отгатна” как изглежда тяхната астрологична карта. С течение на годините достигнах до положение, при което почти винаги можех да определям основите моменти в картата на човека, дори и без да знам точните му данни. Основно работих по лицата на хората, тъй като открих, че има пряка връзка между това как изглежда един човек и какъв е изгряващия му знак (Асцендентът).  Почти винаги това може да се определи по погледа на човека, по това дали лицето е открито или навъсено и т.н. Например хора с изгряващ знак Скорпион имат изключително проницателен поглед. Когато такъв човек ви погледне, вие веднага имате чувството, че сякаш те четат мислите ви, или че гледат и виждат много навътре във вашата личност. В действителност те може изобщо и да си нямат представа, че създават такова усещане, но Плутон, който е дълбокият и проницателен управител на този знак, се проявява именно по този начин.

Хора с изгряващ знак Лъв например имат открито лице и чело. Обикновено те вярват на другите, и ако биват излъгани, сърцата им се нараняват, но не за дълго. От лицата им като че ли излиза светлина и доброжелателност, типична за Слънцето, което е управител на този знак. Хората със асцендент Козирог почти винаги имат определен елемент на строгост, изписан на лицата им. Те изглеждат като че ли са винаги угрижени за нещо и строгостта, дисциплинираността и сериозността, типична за Сатурн – управителят на Козирог могат да се прочетат в техните изражения. Но Козирог има също така и много добро развито чувство за хумор, което спонтанно може да се появи на едно такова лице.

Много са важни също и планетите, които се намират в непосредствена близост до изгряващия знак, защото тяхното присъствие там може до голяма степен да модифицира начина, по който изглежда човека. Във всеки хороскоп Асцендентът се приема за основна отправна точка, тъй като в езотеричен план той символизира мястото, в което небесата (духовният свят) се докосват до земята (материалния свят) в момента на раждането. Това сливане на духовното и материалното, представено от асцендента, обозначава началото на един нов живот. Следователно първи астрологичен дом (т.е. този, който се намира в непосредствена близост до асцендента) е от изключително значение за това как физически ще изглежда даденият човек. В моите изследвания съм забелязал, че планетите над асцендента (в 12ти дом) имат малко значение за физическия облик на човека, тъй като оттам те работят по един много по-скрит и много по-духовен начин. Решаващи за външният вид на човека, а следователно и за това, какво е написано на неговото лице са знакът на асцендента и планетите, намиращи се непосредствено под него (в 1 дом на началото на нещата).

Малко по-трудни за определяне са хората с даден изгряващ знак, които в същото време имат също така много планети в 1-ви дом в друг знак. Основният акцент обаче винаги пада върху знака, който се намира на асцендента. От там се излъчва основната енергия, а планетите в първи дом могат да я модифицират донякъде. Колкото по-близо се намира планетата до асцендента, толкова по-силно е изменението на основната енергия. Влиянието на някои планети е доста силно. Това са например Слънцето, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран и Плутон. Когато те са достатъчно близо до асцендента, че да образуват съвпад, те до голяма степен видоизменят външният облик и поведението на човека. Съвпад се разрешава, ако планетата отстои на не-повече от 8 градуса. За Слънцето, Луната и персоналните планети се допускат до 10. Персоналните планети са тези, които в конкретната карта управляват слънчевия, лунния и изгряващия знак. Тогава, влиянието на изгряващия знак (асцендента) пак е там, но то е до известна степен видоизменено.

Да предположим например, че се ражда човек с асцендент в последните градуси на Везни, но съвсем близо до него се намира, да речем Сатурн в първите градуси на Скорпион. Тогава външният вид на човека ще бъде модифициран, съобразно характеристиките на планетата Сатурн и на знака, в който тя се намира – Скорпион. Чертите на лицето ще бъдат неизмено правилни и хармонични, понеже така диктува знакът на асцендента – Везни. В същото време обаче няма начин как на лицето на този човек да не бъде изписана определена навъсеност, угриженост и дори доза песимистичност. Това пък ще изхожда от Сатурн в Скорпион. Или пък ако вместо Сатурн, там е застанал Плутон(особено пък ако е в Скорпион), той може изобщо да внесе множество тъмни елементи в лицето, да го покрие като един вид маска или понякога дори отчасти да го деформира. Ето как дори излъчването и на най-хармоничния и красив знак на асцендента (Везни) може да бъде сериозно променен, ако в близост до него в първи дом са застанали някои силно действащи планети. Влиянието на някои планети е по-слабо и неуловимо. Това са Луната, Меркурий, Венера и Нептун. Тяхното влияние не е толкова външно, а е по-скоро психологическо. Меркурий пък изобщо се мени в зависимост от това, в кой знак се намира и какви планети апектира. Неговата мимикрия е пословична и трудно подлежи на общо описание. Затова наличието на такива планети в първи дом се открива по-трудно и изисква от астролога доста по-голямо внимание и значително повече опит.

По принцип знакът на асцендента определя повече от половината елементи, написани на лицето на човека, и има особено отношение върху изражението на очите или погледа. Известно е, че очите са прозорец към душата на човека. Душата, казано на езотеричен език, не е нищо друго, а именно астралното тяло на човека (или това, което някои наричат аура). Аурата е всъщност набор от невидими за обикновеното човешко око енергийни, астрални елементи, които са в пряка пропорционална зависимост от рождената астрологична карта на човека. Вярно е, че цветовете в аурата се променят непрекъснато, тъй като тя отразява до голяма степен моментното емоционално състояние на личността. В същото време, основните астрални характеристики остават непроменени в аурата до момента, в който човекът не започне да работи съзнателно върху себе си. За това подтик може да му даде например някакво разстърсващо живота му събитие. Когато човек започва да тръси причините защо му се е случило дадено събитие, то той може да се обърне към книгите, към духовните практики или към езотериката. Астрологията стои в основата на всяко сериозно духовно изследване. Когато човек достигне до нова, качествено различна духовна степен на развитие, основните цветове в аурата му започват да се променят. Тоест, основната цветова гама и яркостта на астралното тяло на човека са в пряка пропорционална зависимост от достигнатата степен на неговото духовно развитие. Но обикновено са нужни много години, преди тези промени да станат сравнително постоянни и трайни на астрален план.

В наши дни съществуват вече достатъчно добре разработени технологии, с помощта на които може да се фотографира човешката аура. Да речем, че в най-горната и част се наблюдава канал от пурпурен цвят, то това говори за човек, който е до голяма степен идеалист и управляван от много висш егрегор (или казано с други думи, е инспириран постоянно от много високо-честотна духовна енергия от ангелската йерархия). Тъй като тези вибрации са трудни за транслиране на земен план, такива хора често остават неразбрани от другите и може да страдат. Понякога те се превръщат в изкупителна жертва за другите. Погледнато от астрологичен план такъв човек почти винаги има Нептун високо горе в картата си (обикновенно в 9ти или 10ти дом) или няколко планети в Риби в тези домове. С течение на годините този канал може да се разширява или стеснява, или да се промени по цвят. Това ще отразява решенията на този човек, базирани на неговата лична свободна воля, но основният елемент (самият канал) винаги ще бъде там, докато този човек е жив. Така, както ние не можем да променим разположението на Нептун в рождената карта (пък и разположението на която и да било друга планета), така не можем да променим и основните астрални елементи в аурата си.

Астралното тяло на човека се намира в пряка зависимост от астрологическата карта на този човек. Или казано с други думи астралното тяло и астрологическата карта се съотнасят един към друг точно така, както всяко едно здание се съотнася с архитектурния план на същото това здание, начертан върху лист хартия. Всичко материално, което ни заобикаля, произлиза първо от духовния свят, а след това се проявява в материалния. Нищо не се случва на земята, ако не е било предварително записано на небесата. Както ние първо начертаваме плана на една къща върху лист хартия, а после строим самата къща, така и астралните тела на хората първо се чертаят от звездите, а после се проявяват в астралния свят. Астралното тяло, като носител на емоциите е само прототип на това, което се появява по-късно като етерно, а след това и като физическо тяло. Затова е напълно естествено и закономерно лицето на човека (физическото тяло) да отразява своя прототип (астралното тяло). А тъй като последното е в крайна сметка проектирано от звездите в момента на раждането (които са едни от най-главните архитекти на всеки един човек), то не е трудно за този който знае къде да гледа, да открие във физическото тяло проявлението на звездите.

Любомир Червенков

гр. Пърт, Австралия

Първият вариант на статията е написан през 2005 г.

Последно прегледана и допълнена на 11.11.2012 г.