Рождена карта на българския етнос

Интерпретация на българската народопсихология и съдбата на българите от астрологична гледна точка

Както може да се изготви индивидуална рождена карта на един отделен човек, така може да се изготви рождена карта на един цял народ. Разликата се състои в това, че докато при отделния човек говорим за неговите положителни и отрицателни черти, при народите става въпрос за народопсихология. Тя се описва по същия начин – чрез тълкуване на асцендента, разположението на планетите по знаци, разположението на планетите по домове и планетарните аспекти. Така, чрез астрологията, добиваме много добра представа за онези черти на характера, които са присъщи на всички българи. Получавайки това познание, нашият народ получава в ръцете си оръжие, което ще му помогне не само да преодолее настоящия изключително тежък исторически период, но и да пребъде за в бъдеще. За целта обаче е нужно да се прочете тази книга и да се използват силните черти, заложени в нашата народопсихология, за да превъзмогнем недостатъците си.

Купи книгата оттук с доставка в България или по целия свят.

България: Астрологична прогноза XXI век

Звезден ключ към историческата съдба и мисията на българите

Българите имат привилегията и предизвикателството да живеят в уникален момент в историята на нашия народ. Именно в отрязъка 2012-2018 г. прогресните позиции на две от най-важните планети, които управляват съдбините на народите и държавите, а именно Юпитер и Сатурн са застанали в астрологическата карта на България напълно неподвижно с поразяваща синхронност! Такова събитие никога не се е случвало в цялата многовековна българска история досега и няма изгледи да се повтори някога пак в обозримо бъдеще. Става въпрос за това, че след приключването на въпросните статичности в България не само ще настъпи кардинална промяна в морала и ценностната система на хората, но и за това, че едновременно с това ще се промени и цялостната структура, по която досега се е извършвало държавното управление. За всичко това подробно е разказано в книгата.Прочети повече.

Издателска къща “Кибеа”, 2014 г.

ISBN 978-954-474-639-1

Електронният вариант на книгата можете да купите ето оттук:

https://play.google.com/store/books/details?id=THsoDwAAQBAJ

“Въведение в западната астрология”

 

Разтълкувайте сами хороскопа си –

Влиянието на асцендента,

Планетите по знаци, домове и аспекти

Издателска къща “Кибеа”, 2010 г.

ISBN 954474540-8

Електронният вариант на тази книга можете да купите ето оттук:

https://play.google.com/store/books/details?id=DQEqAgAAQBAJ

Дата на създаване на България”

В книгата са публикувани докладите на четримата астролози – участници в двете кръгли маси, състояли се в гр. София, през 2006 г. за определяне точната дата на създаването на България.

Издателство Пропелер

ISBN 9789543920259

Книгата не е в наличност вече.