НОВА КНИГА:

“Защо ще има връщане към Сталински тип икономика?”

05.03.2018 г.

На повечето хора словосъчетанието „Сталинска икономика“ не им говори абсолютно нищо. Живите хора днес на тази планета (включително и тези от по-старото поколение) нямат изградени почти никакви правилни понятия относно тази тематика. Тези, които все нещо са чули по темата може да ви кажат, че Сталин е бил тиран, кръвопиец, диктатор и прочие. А дали действително истината е била именно такава? Има ли и други аспекти от неговата политика, които заслужават нашето задълбочено внимание? Все пак това е военачалникът, спечелил Втората световна война, идеологът, създал съветското икономическо чудо, теоретикът на „Сталинската икономика“ (а какво всъщност е било това?), ръководителят, който само за десетина години е преобразувал Русия от изостанала аграрна държава в напреднала индустриална, социална, научна и военна супер-сила, лидерът, ликвидирал за едно поколение неграмотността в Русия (която преди това е клоняла към 79%) и т.н.

Аз съм астролог, а не политик. Нямам пристрастия към нито една политическа партия, било то комунистическа или либерална. Интересува ме само историческата истина, защото астрологията работи на базата на повторението на астрологичните  цикли. Когато планетите се завръщат на предишните си градуси има повторение на предишните събития, облечени в нова форма, но повтарящи се по съдържание. Ако съдържанието на историята в учебниците е изопачено, то следователно и нашата представа за бъдещето също ще бъде изопачено. И обратното – правилното познаване на историческите факти ще ни позволи да си изградим правилна картина и за това, какво ни чака в непосредствено бъдеще.

При това наблягаме на обстоятелството, че е изключително важно да си изградим обективни, правдиви и истинни понятия за историческите събития. Неправилно изградените понятия за миналото дават неправилни понятия и за бъдещото. Ето поради тази причина определени сили се стараят всячески за заличат и да изопачат историята ни. Давайки  ни лъжовна картина за нашето минало, те фактически ни лишават и от бъдеще. Проблемът се усилва многократно при онези народи, които „по  рождение“ имат планетата Нептун в 1-ви дом. В тази категория спадат както българският, така и руският народ. Един от най-големите недостатъци на това астрологично разположение се корени в простодушието, наивността и лековерието. Затова нашите два народа са страдали изключително много в миналото. Продължават да страдат и до днес, тъй като все още не са си научили главния урок, който имат да научат – а именно чрез критично мислене да отличават истината от лъжата.

И българите и руснаците могат много лесно да бъдат излъгани и подведени, особено когато им се поднасят красиви лъжи. Дори може да се каже, че има нещо заложено в тяхната народопсихология, което ги кара да желаят да бъдат постоянно лъгани. Те бягат от суровата истина и търсят убежище в красивата лъжа. За съжаление, подобно поведение почти винаги ги поставя в положението на страдалци и на жертви. Но те самите, като че ли желаят непрекъснато да се оказват в подобни ситуации. Когато разглеждаме астрологичните карти на хора, родени с това астрологично разположение, често забелязваме, че те обичат да се изживяват в ролите на жертви. Същото може да се каже и за народите, в чиято натална карта го откриваме. Писал съм подробно на тази тема в книгата си „Рождена карта на българския етнос“ в раздела „Нептун в 1-ви дом“.

Вярно е, че с течение на времето нашите народи осъзнават лъжата, сепват се и коригират пътя си. Но за съжаление дотогава обикновено бива изгубено прекалено много време. Българската поговорка „По-добре късно, отколкото никога“ от астрологична гледна точка не е вярна. Особено пък в наши дни (в епохата на Водолея) тя вече изобщо е престанала да важи. В епохата на Водолея всичко трябва да се прави ТОЧНО НАВРЕМЕ. Дори малкото закъснение води до необратими негативни последици. Отдавна са отминали времената, когато един народ е можел да позволи на друг народ да го пороби за 500 години, а след това да очаква (като нещо едва ли не разбиращо се от само себе си), че цялото това проспано време може и трябва да му се размине напълно безнаказано. В нашата съвременност дори закъснения от порядъка на 30 години (какъвто е случаят с нашия български „преход“) са изобщо недопустими. Това е един съществен урок, който нашата нация (пък и руснаците) трябва да усвоят (както се е видяло) по най-трудния начин.

Някои казват: „Господ ще ни помогне“, но това е поредната заблуда и поредният мираж. Положението е подобно с това как се отнасяме с децата си. Когато са малки, помагаме им и им прощаваме всичко. Разбираме, че са още прекалено незрели и несамостоятелни, за да могат да са напълно отговорни за своите действия. Но колкото повече порастват, толкова повече изискваме от тях. Докато в един момент, когато навършат пълнолетие от тях се търси пълна отговорност. След определена възраст те вече престават да бъдат третирани като малки деца, а към тях започват да се отнасят сериозно като към зрели и отговорни хора. В епохата на Водолея нации-деца не е предвидено да могат да оцеляват. Или нациите трябва вече в предишни исторически периоди да са пораснали достатъчно, за да поемат отговорността за съдбините си в своите собствени ръце, или такива народи няма да могат да оцеляват в новите условия и ще изчезват. Само достатъчно порасналите и зрели нации ще имат отсега нататък право на самостоятелен суверенитет.

В живота важи максимата, че количествените натрупвания водят  до качествени изменения. Именно това се случи по време на злополучния почти 30-годишен български „преход“ и 27-годишната руска „игра на демокрация“. Дългогодишните лъжи и заблуди промениха народите ни КАЧЕСТВЕНО. Съзнанието на нашите народи беше заразено с определени вируси, вследствие на което имунната ни система е вече сериозно повредена. Затова сега качеството на хората ни не е вече същото – то е многократно по-ниско от това, което е било дори само преди 1-2 поколения, а за по-предишни периоди от време няма изобщо какво да говорим. Нанесената вече вреда не може да бъде отстранена автоматически. За това ще бъде необходимо доста дълго време (ще трябва да израсне и да бъде възпитано по подобаващ начин поне едно поколение).

За последните 30-тина години израсна едно цяло поколение, което беше възпитано с изкривени представи за миналото си, с изопачени представи за себе си и с неправилни възприятия за мястото си в световната история. Тези хора са с присадени насила чужди ценности и със зомбирано съзнание. Следователно цялото това поколение до голяма степен ВЕЧЕ е лишено от бъдеще. Защото то не може да бъде превъзпитано за един ден. Ако един народ е вървял в неправилна посока в продължение на 30 години, той не може за един ден да се обърне и да тръгне тутакси по правилния път. Ще са необходими поне още толкова години, за да може този народ „да се върне“ пак там, откъдето е дошъл и едва след това ще може да поеме отново пак по правилния си път. А през това време останалият свят не стои на място. Огледайте се и вижте докато ние си губихме времето да си играем на „демокрация“ и на „западни ценности“, къде се намира в момента Китай, например. Докато ние сега тепърва ще започнем да поправяме грешките си от сбъркания си преход, китайците правят заявка в следващите 5-10 години да станат първа сила в света, тоест да заемат мястото на досегашния хегемон – САЩ.

2018 е критична година. Ще се случат редица много съществени промени както с руския, така и с българския народ. За това съм писал подробно в статиите си „Астрологична прогноза за България 2018 г.“ и „Астрологична прогноза за Русия 2018 г.“ Те са качени на платения ми сайт https://lubomir.info.  Тези промени ще се случат в резултат на ВЪНШЕН натиск, т.е. не защото ние сами сме осъзнали необходимостта да се променим, а защото външните обстоятелства ще ни принудят да го направим. Обстановката в света ще се промени по такъв начин, че вече ще стане невъзможно да продължаваме да живеем и по-нататък, пребивавайки в същите илюзии, както досега. Светът навлиза в решителна фаза, която в Библията  е обозначена с термина: „Битката на последните времена“. Вече става въпрос за оцеляване на цели народи и цивилизации. Съвсем ясно е, че тази ЕДНА цивилизация, която завземе цялата световна власт в последните времена ще се опита да унищожи ВСИЧКИ останали цивилизации. Никой няма нужда от конкуренти. Ще бъде направен опит да се създаде някаква аморфна маса от безлични индивиди, без определена националност, със смесен генетичен фон и много нисък интелект. Такава сбирщина от индивиди-потребители е много по-лесна за управление от страна на така наречения „световен елит“.

Под заплаха за физическо оцеляване се намират множество нации и народи. В този списък на първо място са поставени православните народи. Затова е нужно НЕЗАБАВНО осъзнаване, излизане от порочния кръг на илюзиите, поемане на отговорност и задружни, навременни действия с цел спасение на нашите два народа. Това трябва да бъде направено СЕГА. Няма никакво време за отлагане. Годината за решителните промени е 2018. Задължително трябва да има смяна на посоката, изменение на ценностната система и промяна на мисленето. В резултат ще настъпи неизбежно завръщане към изконните, православни, християнски, славянски корени. Всичко това трябва да бъде направено СЕГА, ако желаем да се спасим като нации и като народи. Време за отлагане не е останало.

Този процес няма да е нито бърз, нито лесен. Той ще отнеме време. Ще бъде нужно да израсне и да бъде възпитано още едно цяло поколение, преди да може да се осъществи стъпването пак на „правия път“. Затова в книгите си и в статиите си непрекъснато говоря, че ние сме на прага да осъществим „обратен преход“. Същото има да се случва и с руснаците. 2018 е критична година за смяна на посоката, както за нас, така и за тях.

За да се противодейства на този възродителен процес, през последните 30 години беше извършено усилено „промиване на мозъците“. Беше заличена и изопачена историята ни. Вместо Балканджи Йово, децата в училище вече изучават Робинзон Крузо. Вместо да им говорят правдиво какво е било положението на българския народ по времето на турското робство, им пълнят главите с някакво измислено „турско присъствие“. Вместо национална идентичност им говорят за толерантност. И така нататък все в този дух. Подобно, (макар и не дотам драстично) е положението и в руската държава. Чрез промяна на информацията, заложена в историческата памет на народа, се прави дързък опит да се промени бъдещето на нашите две нации.

Ние пък в тази книга ще се опитаме да направим точно обратното. Ще дадем правдив и обективен анализ на нашата история и по-специално ще разгледаме задълбочено един изключително важен период от нея – Сталинския период. Правим това, защото в руската карта транзитният Уран през април 2018 г. излиза от 1-ви астрологичен дом и влиза във 2-ри. Това е изключително важно събитие!

Уран е най-важната планета в руската етническа карта, понеже тя управлява асцендента на страната. Уран се е движел в 1-ви дом в течение на последните 20-години. Целият този период изключително точно се вписва в управлението на В.В. Путин. Преди това, когато Уран се е движил в 12-ти дом на руската карта, в Русия се е развихрял Горбачовският и Елцинският безпредел. А точно в момента, в който Путин е назначен за директор на ФСБ на РФ (през 1998 г), Уран пресича асцендента и започва да се движи в 1-ви дом. Пресичането на асцендента от неговия управител е символ на ново начало. От този момент нататък започва кардинална промяна на посоката (от криминален безпредел към навеждане на държавен ред и порядък). Тази промяна сега ще кулминира и в кардинална смяна на финансово-икономическия модел в Русия. Това е така, понеже 2-ри дом управлява икономиката на страната. Ингресията започва от април 2018 г. За всичко това е разказано най-подробно в следващите глави тази книга.

Важно е да обърнем поглед назад и да проследим в какъв предишен период Уран е преминавал пак през същите тези градуси (тоест кога е преминавал пак през 2-ри дом). Ще открием, че това се е случвало по време на Сталинската индустриализация – един изключително важен период в съветската история, който нарочно е покрит с мрак и заблуди от съвременните либерални и демократични правителства. Правилното разбиране на миналото ще ни даде правилно разбиране за настоящето и което е още по-важно – ще ни даде правилно разбиране за това, какво има да се случва в непосредствено бъдеще. Разглеждайки тази отминала епоха по един напълно обективен и научно-обоснован начин, ще се опитаме на основата на движението на небесните тела и на теорията за астрологичните карти на народите, да открехнем вратата на бъдещето и да надникнем през нея. Но не през тази фалшива врата, която ни сочи Западът, а през истинската врата, която действително ни е предопределена свише.

Благодарение на какви механизми Сталин е успял за две петилетки и половина да построи 364 съвършено нови града и 9,000 крупни предприятия? С други думи как са могли руснаците за някакви си там десетина години да построяват по един нов град на всеки 15 дни? Как са могли в продължение на две петилетки да отварят по два нови завода всеки ден? На фона на нашата българска мизерия, която продължава вече 30 години и краят ѝ не се вижда, тези цифри звучат просто фантастично. При това руснаците са постигнали всичкото това без да се отварят към външните пазари, без да въвеждат каквато и да била пазарна икономика, без никакви чужди инвеститори, без никакви концесионери, без каквито и да било олигарси, без външни заеми, без участието на някакъв си там Международен валутен фонд, без разпорежданията на всякакви там европейски комисии и т.н. все в този дух. Дори може да се каже, че Сталин постига това икономическо чудо ИМЕННО ЗАЩОТО всичките тези неща ги е нямало по време на неговото управление.

Не само това. Той е вкарвал в затворите онези, които са се опитвали да говорят за сътрудничество със Запада. Неговата (Сталинска) икономика е почивала на съвсем други принципи – самодостатъчност, опиране на собствените си сили, управление на целия СССР като една мега-корпорация, държавен монопол върху печатането на рубли, държавен монопол върху обмяната на валута, държавен монопол върху външната търговия, търговията с природни ресурси, злато и т.н. Всичките тези точки са най-подробно разгледани в тази книга. Но приведените по-горе цифри за фантастичен икономически ръст във възможно най-кратки срокове (при това опирайки се изключително само на собствените си сили и ресурси) нито един от днешните така наречени специалисти по „икъномикс“ няма как да ви ги обясни. Затова по негласно споразумение, много от тези цифри се пазят в тайна и по неписана договорка е забранено да се говори за тях.

Аз пък ги изрових от все още оцелели в интернет източници и ги комбинирах със знанията си по астрология. Получи се уникален научен труд, какъвто със сигурност няма да намерите никъде другаде, освен само на моя сайт https://lubomir.info (естествено срещу съответното заплащане от 30 австралийски долара, което е приблизително 36 лв). Някои хора могат да кажат, че това са много пари. Цената се определя от броя на читателите. Тъй като засега те се измерват само с десетки, то и цената е такава. Един ден, ако станат хиляди, то тогава цената може да падне до 1-2 лв.

Според мен знанието изнесено в тази книга е безценно, не само поради огромния труд да се напише подобна книга. То е безценно, понеже няма да го намерите никъде другаде. Поне  аз лично, колкото и да съм се ровил никъде не съм чел научен труд, който да комбинира история със социология, с политика, с икономика и с астрология в едно единно цяло. Затова чувствайте се привилегировани, че подобно знание изобщо ви се предлага. Може да настъпят времена, когато то няма да е достъпно, дори за пари. Ако не сте готови да четете подобен труд, то тогава винаги можете да си включите телевизора или да си празнословите в социалните мрежи. Знанието не може да бъде подарено на хората, то може единствено само да бъде завоювано!

Целият Сталински период и особено принципите, на които е работела, така наречената „Сталинска икономика“ в наши дни е тема-табу за съвременните икономисти и политици. Тя е покрита с дебел слой прах, мръсотия, злословия и лъжи. Нито едно добро изречение за нея няма да чуете в съвременните уж „демократични“ медии и средства за масова информация. Ние пък ще разнищим тази тема и ще я представим във възможно най-обективна и най-безпристрастна историческа светлина, защото всички астрологически признаци са налице, че започвайки от 2018 г. нататък, през следващите десетина години ще има връщане назад именно към този ТИП икономически модел на развитие.

Тази книга е съставена от следните глави.

  1. Какви са основните икономически проблеми на страните в Източна Европа?
  2. Имайки предвид, че икономиката в наши дни предопределя политиката, как ще изглеждат непосредствените политически промени, които ще бъдат предприети в Русия, а след това и в България (говорим от пролетта на 2018 и нататък)?
  3. Какви ще бъдат първите стъпки на новия политически елит, който ще дойде на власт през 2018 г. по отношение на икономиката на страната?
  4. Има ли вече някакви изпробвани икономически модели в миналото, които са доказали своята жизнеспособност?
  5. Ако приемем, че Сталинският тип икономика е показал някои изключителни преимущества пред капиталистическия модел на развитие, то тогава възниква въпросът можем ли да приложим и днес определени елементи от него, тоест можем ли да създадем икономика от същия ТИП и в наши дни? Изгубен ли е вече безвъзвратно икономическият опит на съветската, социалистическа държава?
  6. Какви са били основните принципи, върху които Сталин е изградил руската индустриализация (руското икономическо чудо) и как е успял да превърне Русия само за едно десетилетие от изостанала аграрна страна във високо-технологично развита във всяко едно отношение индустриална държава?
  7. С какви пари Сталин е успял да финансира индустриализацията на страната? Преизчислено в днешни пари, за построяването на толкова много нови фабрики, заводи, жилища, пътища и комуникации в такива кратки срокове са били нужни стотици милиарди ако не и трилиони долари. Към какви гениални ходове е прибягнал Сталин, така че хем да обезпечи финансирането на мега-проекта на века (индустриализацията на СССР), хем да не се нуждае от каквито и да било чуждестранни инвестиции?
  8. И накрая, какви ще бъдат основните различия между Сталинската икономика, провеждана през 30-те и 40-те години на ХХ век, и новият тип „Сталинска икономика“, която ще бъде въведена в Русия и България в най-скоро бъдеще?

Книгата е достъпна само в електронен вариант чрез платения ми сайт https://Lubomir.info. За да я четете, е нужно да имате две неща. Първо трябва да имате валидно членство за този сайт и второ трябва да си купите самата книга. Цената на членството в сайта е символично – само 10 австралийски долара на всеки 3 месеца. На сайта е дадена опцията за абонамент или чрез PayPal или чрез кредитна или дебитна карта (чрез системата Stripe). След като веднъж сте се абонирали, системата автоматично ще подновява абонамента ви на  всеки 3 месеца с 10 австралийски долара (около 12 лв). Можете по всяко време да се отпишете. Тези пари не отиват за мен. Те са нужни за техническата поддръжка на сайта. След като заплатите членството си, получавате потребителско име и парола, с която можете да влизате на сайта по всяко време. Цената на самата книга е 30 австралийски долара (около 36 лв.), която сума се заплаща еднократно. Тези пари отиват за мен и ми помагат да полагам подобен интелектуален труд и за в бъдеще. След като веднъж сте заплатили книгата, можете по всяко време да влезете в сайта с потребителското си име и със своята парола и да четете всички глави на книгата. Сайтът е направен така, че да е удобно достъпен и да може да се чете лесно от всички видове компютри, таблети и мобилни телефони. Целият обем на книгата е около 100 страници.

Купете оттук книгата „Защо от 2018 г. ще има връщане към Сталински тип икономика?