“Рождена карта на българския етнос”

21.06.2016 г.

Корица Рождена карта на българския етнос

За книгата. Както може да се изготви индивидуална рождена карта на един отделен човек, така може да се изготви рождена карта на един цял народ. Разликата се състои в това, че докато при отделния човек говорим за неговите положителни и отрицателни черти, при народите става въпрос за народопсихология. Тя се описва по същия начин – чрез тълкуване на асцендента, разположението на планетите по знаци, разположението на планетите по домове и планетарните аспекти. Така, чрез астрологията, добиваме много добра представа за онези черти на характера, които са присъщи на всички българи. Получавайки това познание, нашият народ получава в ръцете си оръжие, което ще му помогне не само да преодолее настоящия изключително тежък исторически период, но и да пребъде за в бъдеще. За целта обаче е нужно да се прочете тази книга и да се използват силните черти, заложени в нашата народопсихология, за да превъзмогнем недостатъците си.

Издателство “Пропелер”, София, 2016, ISBN 978-954-392-380-9

Съдържание на книгата по раздели и отделни извадки:

*Предисловие *Как се съставя рождена карта? *Въведение в индивидуалната и мунданната астрология *За съдбата на българския политически елит *Как да използваме познанието от астрологията? *Изгряващият знак или Асцендента *Изгряващ знак (Асцендент) Козирог *Разположение на планетите по знаци *Слънце в Телец *Луна в Козирог *Меркурий в Телец *Слънце в Телец с Меркурий в Телец *Венера в Близнаци *Марс в Близнаци *Юпитер в Козирог *Сатурн в Рак *Уран в Телец *Нептун в Козирог *Плутон в Близнаци *Разположение на планетите по домове *Коя домова система да използваме? *Слънце в III дом (по Плацидус и по Кох) *Слънце в IV дом (по равнодомната система) *Луна в XII дом *Меркурий в IV дом (по Плацидус) *Меркурий в V дом (по равнодомната система и по Кох) *Венера в V дом (по Плацидус и по Кох) *Венера в VI дом (по равнодомната система) *Марс в VI дом *Юпитер в I дом *Сатурн в VII дом *Уран в III дом (по Плацидус и Кох) *Уран в IV дом (по равнодомната система) *Нептун в I дом *Плутон в V дом (по Плацидус) *Плутон в VI дом (по равнодомната система и по Кох) *Планетарни аспекти *Слънце в съвпад с Уран *Слънце в положителен аспект към Сатурн (секстил) *Слънце в положителен аспект към Луната (тригон) *Слънце в положителен аспект към Нептун (тригон) *Тригон Слънце-Асцендент *Слънце в отрицателен аспект към МС (опозиция) *Луна в съвпад с Нептун *Луна в съвпад с Асцендента *Луна секстил към МС, Луна тригон към IC *Луна в положителен аспект към Уран (тригон) *Луна в отрицателен аспект към Марс (опозиция) *Луна в отрицателен аспект към Сатурн (опозиция) *Меркурий в положителен аспект към Юпитер (тригон) *Меркурий в слабо отрицателен аспект към Сатурн (полуквадрат) *Венера в отрицателен аспект с Плутон (съвпад) *Сатурн в положителен аспект към Уран (секстил) *Тригон Сатурн-МС, секстил Сатурн-IC *Сатурн в отрицателен аспект към Нептун (опозиция) *Сатурн в отрицателен аспект към Асцендента (опозиция) *Уран в положителен аспект към Нептун (тригон) *Тригон Уран-Асцендент *Уран в отрицателен аспект към МС (опозиция) *Нептун в съвпад с Асцендента *Заради Плутон и Нептун бликна вода в Голямата базилика в Плиска! *България е вече официално под робство (за трети път)! *Какво единствено може да стресне българските политици?