“Рождена карта на българския етнос”

21.06.2016 г.

Корица Рождена карта на българския етнос

За книгата. Както може да се изготви индивидуална рождена карта на един отделен човек, така може да се изготви рождена карта на един цял народ. Разликата се състои в това, че докато при отделния човек говорим за неговите положителни и отрицателни черти, при народите става въпрос за народопсихология. Тя се описва по същия начин – чрез тълкуване на асцендента, разположението на планетите по знаци, разположението на планетите по домове и планетарните аспекти. Така, чрез астрологията, добиваме много добра представа за онези черти на характера, които са присъщи на всички българи. Получавайки това познание, нашият народ получава в ръцете си оръжие, което ще му помогне не само да преодолее настоящия изключително тежък исторически период, но и да пребъде за в бъдеще. За целта обаче е нужно да се прочете тази книга и да се използват силните черти, заложени в нашата народопсихология, за да превъзмогнем недостатъците си.

Книгата в електронен вариант можете да четете на платения ми сайт https://lubomir.info 

За целта трябва да имате членство и да си заплатите еднократно достъпа до четенето на книгата онлайн.

Повече информация можете да прочетете в статията “Относно новия ми сайт Lubomir.info”

Книжният вариант на книгата засега все още е наличен на сайта на “Хеликон” ето тук.