Сатурн в XII дом

 

Сатурн в 12 домБихме могли да кажем, че това е едно от най-трудните разположения на Сатурн. Като последен в астрологичната карта, XII астрологичен дом е свързан с начина, по който личността се разтваря обратно в океана на колективното его, от който е произлязла. По своята същност тази област на хороскопа е силно кармична. Според планетите, разположени тук, можем до голяма степен да определим типа поведение от миналите си животи, спомените от които са заровени в подсъзнанието ни. А XII дом е свързан именно с подсъзнанието. Той определя до голяма степен и качеството на връзката ни със Създателя. Следователно хората, родени с това разположение, ще срещат трудности при осъзнаването на целия този кръг от проблеми.

Те могат да страдат от неувереност в собствените си сили, страх, тревоги и черногледство, когато размишляват върху смисъла на живота си. Мнозина от тях имат чувството, че се намират на тази земя, за да изплатят определени кармични дългове, натрупани от предишни съществувания. И нерядко това е именно така. Надарени с голяма дисциплинираност, сериозност и отговорност, тези хора са в състояние да изплатят кармичните си дългове и да приключат живота си „на чисто“.

Характерно за тях е, че обичат да работят в уединение. Често работата им е тиха, затворена, далеч от хорските очи. Независимо от това, че останалите елементи в картата могат да подсказват една по-екстровертна личност, самото присъствие на Сатурн в XII дом ще усили желанието им за усамотение. Например, ако те работят през деня с много други хора и общуват с тях непрекъснато, вечер държат на спокойствието и усамотението вкъщи.Така те натрупват достатъчно енергия, за да се справят със задачите си през следващия ден. Добре би било, ако развият някакви определени хобита и интереси, с които да се занимават през моментите на своите уединения – може би музика, четене на духовна литература или медитация. Твърде самотното вглъбяване, особено ако води до черногледство и негативизъм, би било добре да се избягва.

До известна степен XII дом е подобен на VIII, доколкото и двата астрологични дома имат отношение към информацията, скрита в подсъзнанието ни. Разлика обаче има. В VIII дом ние откриваме заровената в подсъзнанието ни информация с цел да я преработим. После изпращаме преработената информация обратно в подсъзнанието и по този начин сме в състояние да действаме като трансформирани и извисени личности. В XII дом става самото разграждане на цялостната ни личност, включително и на подсъзнанието, и разтварянето ѝ във всеобщия океан. Но и в единия, и в другия случай хората, родени с това разположение, могат да изпитват панически страх от спотаеното в тяхното подсъзнание и неговите проявления. Затова мнозина потискат информацията, заложена там, страхувайки се да не би скритото, подобно на зъл дух, да изскочи и да ги погълне.

Зигмунд Фройд пръв разработва идеята, че по-голямата част от нашето поведение се управлява от заложеното в подсъзнанието. Според неговата теория, сексуалният нагон играе решаваща роля в този процес.Юнг по-късно надгражда тази теза: според неговото учение, освен сексуалният, има и други инстинкти, спотаени в човешкото подсъзнание, които до голяма степен управляват ежедневното поведение. Неофройдистите постулират, че заради социалния ред, спокойствието и необходимостта да се живее организирано в човешки общества, човек трябва да потиска значителна част от естествените си инстинкти.

Проблемът на хората, родени със Сатурн в XII дом, се състои в това, че наред с първичните инстинкти, те потискат и здравите, естествени и полезни инстинкти, които ги свързват с целостта на живота. А именно XII дом е мястото, където ние се свързваме отново с Източника. Но как човек да се отвори за подобно единение, когато в този дом е застанала планетата на ограниченията и задръжките – Сатурн? Не е странно, че той ще се отдръпне в ужас при мисълта, че може да загуби личното си его. По този начин инстинктивно потиска стремежа на душата им към божественото и възвишеното.

Би могло да се каже, че в подсъзнанието на тези хора е заложена огромна доза чувство на вина или отчаяние. Нещо отвътре сякаш непрекъснато им повтаря, че не са именно това, което са родени да бъдат, че не следват правилно своето житейско предназначение, въпреки че не могат да кажат с увереност какво е именно то. Възможно е да са неуверени в себе си и в способностите си; възможно е също да страдат от глождещо чувство на вина, че не полагат достатъчно усилия да следват духовното си предназначение. Изобщо – не са уверени, че правилно следват мисията си на земята. Но каква е тя? Какво точно да се направи? За да си отговорят на тези въпроси, те би трябвало да се научат да са по-възприемчиви и открити към Източника. Но именно в неспособността им да се вслушат в неговите послания се състои и основната им трудност. Докато се затварят в себе си подобно на мида, няма да усетят прилива на божията благодат и ще продължават да се терзаят в духовния си затвор, в който доброволно са се заключили.

Понякога чувството им за вина, комплексите им за малоценност и неадекватност, както и страхът им да се самоизследват, имат дълбоки корени. Началото на този процес би следвало да се търси още преди раждането, по времето на ембрионалното развитие в утробата на майката. Развиването на зародиша в корема на майката е символ на единството на душата с Източника. През тези девет месеца, нероденото бебе се изживява в пълно единство с Космоса; едва към края на този период то постепенно и смътно започва да се усеща като нещо самостоятелно. Този процес достига своята кулминация по време на раждането.

Бебето изпитва огромен шок при допира с въздуха. То остро усеща необходимостта да диша самостоятелно и да поема кислород в дробовете си. Именно тогава за първи път инстинктивно схваща, че трябва да полага лични усилия (т.е. да диша), за да съществува. По време на бременността то е плувало във водите на майката в спокойствие и хармония, все още пребивавайки в духовния свят, пряко свързано със Създателя си.

Родените със Сатурн в XII дом биха могли да извлекат огромна полза в изследването на собственото си подсъзнание, ако се заинтересуват как е протекла бременността на майка им. Вероятно някои биха открили, че износването не е станало спокойно и безметежно. По това време, майката вероятно е била обезпокоена от някакви проблеми, които са дали своя отпечатък върху нея. Например, бременността може да е била непланувана. Майката може да не е била сигурна дали действително иска дете или не. Или може би източник на безпокойство е било финансовото ѝ състояние. Или пък взаимоотношенията с бащата не са се развивали по най-добрия начин. Нероденото бебе интерпретира сигналите за безпокойство от майката като знак, че има нещо, свързано с него, което причинява смут у останалите. То може подсъзнателно да тълкува това като своя собствена вина или недостатък. Впоследствие, вече родено, детето се чувства смътно тревожно както по отношение на собственото си съществуване, така и по отношение на бедите, които причинява около себе си. То може да изпитва подсъзнателно чувство за вина, че изобщо е живо, като по този начин не може да се впише хармонично сред заобикалящия го свят.

Това неясно и неосъзнато чувство за вина е в състояние да преследва хората в продължение на дълги периоди от живота им. Някои от тях се опитват да го компенсират, като се отдават на служене на другите. Например, постъпват на работа в държавни институции, болнични заведения, затвори, благотворителни организации и други, където основната им задача е да се грижат за изпадналите в беда. По този начин чувството им за неадекватност и за невписване в потока на живота може да бъде контролирано и направлявано в полезна посока. В някои особено тежки случаи обаче, те могат да прекарат голяма част от живота си, затворени зад решетките. Така, в „утробата“ на затвора, те отстояват убеждението си, че са неадекватни спрямо нормалния ритъм на живота – но тези тежки случаи се проявяват най-вече при силно негативно аспектиран Сатурн в XII дом.

Този дом има отношение и към интимния живот на човека. Някои хора с това разположение изпитват панически ужас от близостта с друг човек. Известно е, че по време на половия акт при достигането на върховното наслаждение за няколко мига човек не усеща себе си като отделен индивид, загубва егото си и се слива с партньора си. Наличието на Сатурн в XII дом силно блокира подобно разтваряне в другия, а оттук могат да се появят определени задръжки и подсъзнателни комплекси в тази сфера.

Типичното поведение за тези хора ще бъде да прикриват чувствата и емоциите си, да се държат на дистанция и да се предпазват от прекалено близки отношения. Би било важно за тях да осъзнаят, че по този начин те инстинктивно се стараят да съхранят индивидуалността си.

В старите книги по астрология срещаме тълкуванието, че XII е домът на скритите врагове. Според традиционните астрологични текстове, наличието на Сатурн в този дом може да предизвика събития, вследствие на които човек ще страда от разрушителното и пагубно действие на потайни неприятели. Според модерните схващания обаче, всяко събитие, което изживяваме на външно равнище, всъщност се поражда от вътрешни емоции и преживявания. Следователно това, което преследва тези хора отвън, е не толкова желанието на страничните хора да им причинят вреда. По-скоро външните събития са проекция на тяхната собствена параноя от скритите аспекти на личността им. Те изпитват неистов страх от нещата, които евентуално биха могли да открият в дълбините на подсъзнанието си. Там са заровени всичките им тайни мотиви, импулси, скрити помисли и желания, както и спомени от предишните им съществувания. Те се ужасяват от мисълта, че ако започнат да копаят надълбоко, биха могли да се видят в ролята на убийци, изнасилвачи, инквизитори и други мрачни фигури. И с невероятно усърдие се стараят да потискат тази информация заровена колкото е възможно по-дълбоко.

По един неумолим духовен закон обаче, нищо не може да остане скрито. Всичко, което присъства в нас като скрита и затворена енергия, рано или късно се появява във вид на външно събитие, насочено срещу нас. Независимо дали човек ще се опита да се заключи между четирите стени на своя дом-крепост, да залости вратите и да спусне кепенците на прозорците; рано или късно, метафорично казано, тази крепост ще рухне – било от крадец-разбойник, било от природно бедствие, било от вътрешен пожар. Затова, препоръчително за тези хора е да започнат внимателно и методично да изследват и изучават болезнените елементи на своето подсъзнание. Вероятно първият допир до него не би бил особено приятен. Но след като веднъж са опознали и допуснали по-близо до ума си скритите аспекти на своята личност, те имат много по-големи шансове да заживеят в мир със самите себе си. Би било добре да обръщат по-голямо внимание на предчувствията си, да медитират, да записват сънищата си и изобщо да влизат в по-плътен контакт със скритата си духовна същност. Астрологията би могла да им бъде от голяма полза, по-специално този раздел от нея, който е специализиран в изучаване на кармата. (Виж “Регресивен хороскоп”)

При това веднъж установили по-надеждна връзка със скритите аспекти на своята духовна същност, те не само елиминират скритите си външни врагове, но и ги превръщат дори в свои приятели.

Тъй като XII дом е последният в астрологичната карта, то той е особено важен. За да обясним образно неговата същност, можем да сравним астрологичните домове с различните стаи в една къща. I дом има отношение към фасадата на къщата, входната врата и антрето – те са изложени на погледа на почти всеки външен човек. II дом има отношение към кухнята и килера, където съхраняваме хранителните продукти. III дом е подобен на кабинета ни, там са разположени библиотеката, ценните свитъци със знание. В V дом е разположен тренажорът ни и там се занимаваме с физически упражнения. В VIII дом се намира спалнята ни. И т.н. Във всички помещения на тази къща от време на време достъп имат и външни хора. А XII дом е нашият параклис – това е най-скритата, най-вътрешната част от сградата, където никой външен човек няма достъп, освен самите ние. Именно тук коленичим пред олтара, извършваме ритуали и отправяме молитви и осъществяваме връзката си със Създателя.

Според това как сме изградили нашия параклис, как сме го оформили и подредили и с какво точно се занимаваме там зависи едва ли не всичко в живота ни. Може да се каже, че цялото ни съществуване на Земята е пряко свързано с тази наша неприкосновена светая светих. Чрез нашите действия тук, можем или да изградим хармоничен и смислен живот, или да се самоунищожим.

Най-доброто, което може да се извлече от наличието на Сатурн в XII дом, са смиреността, покорността, приемането на авторитета на висшата сила и власт. По принцип родените с това разположение в картата имат вродената способност да поемат върху раменете си отговорността за своите действия. При това някои показват и изключителна зрялост и мъдрост, като са в състояние да поемат върху себе си и отговорността за неправилните действия на другите. Развитото им чувство за отговорност и практичният им подход към действителността са също изключително полезни качества.

В същото време те могат да се сблъскват със сериозни проблеми поради силното си желание за изолация, прекаленото си чувство за материализъм или импулса си с цената на всичко да заровят още по-дълбоко в подсъзнанието си истинските причини за своята неувереност, меланхолия, песимизъм и черногледство. Често, вследствие на болезнена житейска травма, те се отделят в уединение, като се опитват да съберат отломките на разбития си живот. Нерядко им е необходимо особено дълго време, за да могат да асимилират някое съдбовно минало преживяване. Отново да подчертаем, че пътят на правилното за тях развитие е съзнателното разнищване на ситуацията (включително и под ръководството на опитен експерт), отколкото „замитането на боклука под чергата“.

Обикновено, тези хора с особена неохота се обръщат към услугите на психотерапевт, астролог, лекар или друг специалист. По ирония на съдбата обаче, именно тогава, когато признаят пред себе си собствената си безпомощност пред огромните проблеми, пред които ги изправя Сатурн в XII дом и потърсят помощта на авторитетен специалист, именно тогава осъществяват решително вътрешно израстване и духовен напредък. Освен това подобна крачка би ги доближила до разбирането, че всъщност не са така самотни и изолирани в живота, както са си мислели досега.

В заключение можем да кажем, че от този дом Сатурн влияе в познатия си маниер: той ни изправя пред много тежки задачи и извънредни трудности, но борейки се с тях и преодолявайки ги, ние ставаме значително по-силни личности. Сферата в живота, която ще представлява най-голяма трудност за родените със Сатурн в XII ти дом, е именно областта на тяхното подсъзнание. Към тази сфера те би трябвало да се отнесат с особена сериозност. Мнозина ще се опитват да избегнат този процес, но няма да могат – демоните, заровени в подсъзнанието им, ще се изпречват пред тях отново и отново във вид на външни обстоятелства и хора. Но ако те съзнателно се заемат с изследване на тази скрита от съзнанието им област, усилията им ще бъдат богато възнаградени. Тогава те ще открият собствената си ценност и предназначение в живота, ще станат много по-силни и мъдри хора, които ще са в състояние да помагат не само на себе си, но и на много други.

Приведеният по-горе текст е от книгата “Въведение в западната астрология”, излязла от печат в далечната вече 2010 година. Тази книга беше с обем от 600 страници. Ако желаете да четете пълните и подробни текстове на всички планетарни разположения от най-новото, второ електронно издание, което е с обем от около 2000 страници, моля станете членове на платения ми сайт https://lubomir.info.