За съдбата на българската и на турската държави

24.03.2017 г.

Фиг. 1 Движението на прогресния Сатурн в картата на държавата Турция за 300 години (от 1929г. до 2229г.)

Преди малко повече от година написах статията „Всичко върви по план“. За тези, които не са я чели, препоръчвам да го направят преди да продължат нататък, тъй като това, което имам да кажа тук е нещо като продължение именно на тази статия. В нея ставаше въпрос за това, че турците в етническо отношение не са хомогенна нация. Кръвта на днешните турци има почти същия състав на онази, която е пулсирала в жилите на всички онези нации и народи, които са влизали в състава на Византийската империя. Така, че в етническо отношение те съвсем не са една единна нация. Това, което обединява съвременните турци е на първо място тяхната държава и на второ място тяхното вероизповедание. А етническият им състав е крайно разнообразен. Затова от гледна точка на астрологията ние не можем да говорим за турска „етническа“ карта, както спокойно правим това за българите.

За турците обаче разполагаме с доста точна карта на тяхната държава. Тя е основана през 1923 г. от Кемал Ататюрк. За нея знаем точната дата, час и място на възникване. И тя доста точно обрисува процесите, които се развиват в нашата съседка през последното столетие. На базата на тази карта можем спокойно да направим и определени прогнози за това какви процеси ще се развиват там и занапред. А нас българите това пряко ни засяга, понеже както е известно, когато се загори чергата на съседа, то възниква реалната опасност пожарът да се прехвърли и при нас.

Тези, които следят моите публикации са наясно с термина „прогресна планета“. Това е метод в астрологията, който позволява да се „раздвижат“ стационарните позиции на планетите в рождената карта. По този начин може да се проникне напред в бъдещето и да се предвидят определени исторически тенденции. От гледна точка на държавното устройство най-голямо значение има позицията на прогресния Сатурн. Аспектите към него предопределят периодите, когато в държавното устройство на страната се очакват кардинални промени. Дали те ще протичат хармонично или със сътресения, зависи от типа на аспектите (положителни или отрицателни).

Най-стресиращо в историите на държавите се изживяват статичностите на прогресния Сатурн. Под управлението на тази планета се намират всички видове държавни структури, учреждения и държавни власти. Изобщо цялото държавно устройство на страната зависи непосредствено от разположението на Сатурн и неговите аспекти, на първо място „по рождение“, а на второ място по прогресии.

Статичните периоди на тази планета траят около 15 години. През това време планетата не се движи, защото променя посоката си на движение. Движението ѝ от право може да стане ретроградно или обратното – от ретроградно може да стане право. Тези статичности на прогресния Сатурн обикновено се случват веднъж на няколко века. Общото правило е, че по време на тези изключително важни 15 години, когато се променя посоката на движение на планетата Сатурн, кардинално се променя също така и типът на държавното устройство.

В дългата българска история Сатурн е променял движението си общо седем пъти. Всеки път, когато се е случвало това, българската държавност е изпитвала изключително сериозни сътресения. Те всичките са подробно описани в книгата ми „България – астрологична прогноза за 21 век“. По време на две от тези статичности България е падала под робство – единият път под византийско, а вторият път – под турско. Интересното е, че и двете заробвания стават именно докато траят тези 15-годишни статичности. Падането под робство не е станало нито година по-рано, нито година по-късно. И при Самуил е било така, и при Иван Шишман е било пак същото.

Сегашната Сатурнова статичност започна през 2005г. и ще завърши окончателно през 2020г. Целият този период се вписва идеално във влизането ни в НАТО, а след това и в ЕС. В този смисъл можем спокойно да кажем, че по време на настоящата Сатурнова статичност България за трети път е паднала, така да се каже, „под робство“. Това е така, тъй като на практика през този 15-годишен период нашата държава почти напълно изгуби своя национален суверенитет.

В Турция в момента се развиват опасни процеси. След месец в тази страна ще се проведе референдум, целта на който е да съсредоточи почти неограничена власт в ръцете на турския президент. С това могат да бъдат зачеркнати много от постиженията на Кемал Ататюрк, който винаги се е борил за светска държава и за отделяне на държавата от религията. Но както е казано, за да може нещата да започнат да се подобряват, те трябва първо да се влошат дотолкова, че да стане очевидна за всички нуждата от промяна. В момента тази нужда не е очевидна. В момента по-скоро е очевидно нещо друго. След опита за преврат в Турция, стана ясно, че външни специални служби могат да се опитват да организират насилствена смяна на властта (преврат) дори и в една натовска държава. За да не се случи това за втори път, в момента се прави опит за драконовско усилване на президентската власт. На пръв поглед това звучи логично и убедително, но …

Както добре го е казал българският народ: „Човек предполага, а Господ разполага“. В дадения случай не се отчита това, че прогресният Сатурн в картата на турската държава в близките години ще застане статичен. Процесът ще започне на 31.07.2020г., ще достигне кулминация на 09.02.2028г. и ще приключи на 10.09.2035г. През този период турската държавност ще бъде поставена на изключителни изпитания и е под голям въпрос дали ще оцелее в този си вид или ще бъде тотално „преработена“ – например дали няма да се разпадне на няколко по-малки, независими една от друга държави. Кюрдите отдавна са на опашката с желаещи. Има и други.

Положението става още по-драматично и от обстоятелството, че статичността на прогресния Сатурн в турската карта ще се извърши в знака Скорпион. Това е изключително важен знак за турците, понеже в рождената карта на тяхната държава там се намират три изключително важни планети. Това са Слънцето (президентът, лидерът на нацията), Венера (външната политика, държавните споразумения и договори) и Юпитер (националното благосъстояние на нацията, моралните и религиозните ценности). Когато планетата, управляваща държавното устройство (Сатурн) се закове в този знак в продължение на 15 години, всички тези области ще бъдат подложени на кардинална промяна и преустройство. И понеже при Скорпион винаги става въпрос на живот или смърт, така ще се случи и в дадения случай. Естествено всяка „смърт“ на съществуващото положение дава възможност за тотална регенерация и промяна, но така или иначе докато трае този аспект понякога става въпрос и за физическо оцеляване.

В картата на България статичността на прогресния Сатурн се извършваше в аналитичната и земна Дева. Затова, макар и изключително тежък, нашият „преход“ основно постави въпросите за това какъв тип държавно устройство е най-подходящо за България, как трябва да се преразпределя националното богатство и как трябва да се устрои българската държава така, че тя да работи по-ефективно. Отделен е въпросът дали сме успели да дадем правилен отговор или не. Говорим за това КАКЪВ ТИП ВЪПРОСИ са стояли на дневен ред при българския „преход“ (т.е. когато Сатурн е бил статичен). При Девата никога не стои въпросът за тотално унищожение на съществуващото. Нейната задача е единствено само преобразуването, подобряването и усъвършенстването на вече съществуващото. Освен това, за наш огромен късмет, през цялото време на статичността, пък и за няколко десетилетия след това, нашият прогресен Сатурн прави също така и положителен аспект (тригон) към Асцендента (територията на страната). Което означава, че държавата България, макар и марионетна, макар и (може би) с орязани граници, но все пак криво-ляво ще продължи да съществува.

Фиг. 2 Астрологична карта на държавата Турция

 

Съвсем друго е положението в турската карта. Там прогресният Сатурн не прави никакви спомагателни аспекти и статичността се извършва в „зловещия“ знак Скорпион. В този знак въпросът е поставен така: или ще настъпи тотална реформация и обновление в държавното устройство или ще настъпи „смърт“ на държавата в този ѝ вид. Това означава, че тя или ще се разпадне на няколко по-малки държави (което според мен е по-вероятното) или тотално ще се преобразува по такъв начин, че да може успешно да се впише в задаващия се нов световен ред. А новият световен ред, между впрочем, не предвижда силни държави със силно, самостоятелно, президентско управление, на които по никакъв начин не може да се влияе отвън. Това важи не само за Турция. Същото се отнася и за САЩ, за Русия, за Китай и за всички останали държави по света.

Сега новият тренд е такъв, че привидно ще се създават силни национални държави, но президентите на всички тези страни до една ще подлежат на силно външно (наднационално) управление. С други думи, сменя се тактиката за глобализацията, но стратегията си остава абсолютно същата, както и преди. За тези, които още не са разбрали, подчертаваме дебело, че в епохата на Водолея светът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще се превърне в едно голямо, глобално село с единен център за управление. Държавите ще престанат да изпълняват национални задачи. Те ще имат съвсем различни функции.

За съжаление по всичко личи, че турците не са разбрали тази простичка истина. Затова най-вероятно ще им се наложи да платят доста висока цена, за да научат този урок по трудния начин. При всички положения статичността на прогресния Сатурн в картата на държавата Турция показва, че през указания период кардинално ще се промени изобщо типът на цялото държавно устройство. След като завърши кризата от 2020-2035, новата държава Турция (ако тя изобщо все още е монолитна до тогава) няма да има почти нищо общо с настоящето държавно образувание, което съществува в момента и което се готви да се превърне в президентска република.

Някои могат да изтълкуват думите ми така. Ами ясно е, че ако резултатът от референдума е „да“ това ще даде повече власт в ръцете на президента, следователно Турция ще осъмне с един вид ново държавно устройство, т.е. като силна президентска република. Ето, значи това е промяната, за която става въпрос. Само че нещата от астрологична гледна точка изобщо не стоят по този примитивен начин. Дори референдумът да даде повече власт в ръцете на президента, промените няма да се извършат за един ден. Запланирано е първо да има двугодишен преходен период, който ще продължи до 2019г. Чак след това ще се организират едновременно местни, президентски и парламентарни избори и едва след това ще заработи новият модел на държавна власт. А след като заработи той, почти веднага след това страната влиза в 15-годишна Сатурнова статичност.

На нас българите не е необходимо надълго и нашироко да ни се обяснява какво означава Сатурнова статичност, тъй като всеки който е живял достатъчно дълго и помни какво се е случило в България от 2005 година насам, знае за какво иде реч. При това някои могат да се надяват, че в Турция всичко ще се извърши по различен начин – ето, мислят си те, ще настъпи 15-годишен период на преобразувания, стабилизиране и укрепване на държавната власт. Държавата ще става все по-силна и по-могъща. Нищо подобно. На местна почва, в турските условия, събитията може да се развиват по различен начин (с отчет на местната народопсихология), но крайният резултат при статичен Сатурн е винаги неизменно един и същ. Подобно е положението и в картите на двама различни индивиди. Ако в картите им се образува един и същ вид прогресия между едни и същи планети, то крайният резултат за тези двама индивиди като житейски опитности ще е неизменно един и същ. Конкретните събития и действащи лица в „постановката“ може да са различни, но крайният резултат е винаги един и същ.

Още повече, че дори и посоката на движение на прогресния Сатурн в картата на България и в картата на Турция съвпадат. И в единия и в другия случай прогресният Сатурн, който до статичността си се е движил право, след това забавя своето движение, спира, стои така 15 години, след което започва да се движи назад. Това неизбежно говори за отслабване на държавната власт, за загуба на държавен суверенитет и за изпадане в зависимост от външни сили и за двете държави. Обстоятелствата на двете територии ще са различни, поради различната народопсихология на населението, но крайният резултат и в двата случая ще е един и същ.

Планетата Сатурн управлява кармата и когато тя започва да се движи назад, това означава, че дадената държава е натрупала определена карма, която сега е нужно да се изкупи. Както хората, така и държавите натрупват определена карма, която може да бъде както положителна, така и отрицателна. Тя винаги и при всички обстоятелства се връща обратно при човека/държавата. Принципът и при хората и при държавите е абсолютно един и същ. Разликата се състои единствено само във времевите отрязъци и в размера на последиците. При държавите времевите отрязъци са доста големи (те могат да продължават с векове). Също така натрупаната от държавите карма се отразява благоприятно или неблагоприятно на милиони хора.

Когато прогресният Сатурн тръгва да се движи назад, обикновено става въпрос за натрупана отрицателна карма. Така се случи с българската държава. Абсолютно същото ще започне да се случва и с турската държава след три години. При това интересно е и съвпадението между нашите две карти и по отношение на продължителността на Сатурновото ретроградно движение. Ако вземем само пиковите стойности на абсолютните статичности се получава следното. В България прогресният Сатурн ще се движи ретроградно от 2012г. до 2149г. (т.е. 137 години), а в Турция прогресният Сатурн ще се движи ретроградно от 2028г. до 2167г. (т.е. 139 години). Значи и двете държави в продължение на около век и половина ще изкупуват стара карма. Ще бъдат засегнати точно 7 поколения българи и турци, преди да могат да бъдат научени съответните уроци и от двете нации, за това как трябва да си водят държавните дела.

В известен смисъл може да се каже, че „уроците по държавност“ за България и на Турция са точно противоположни. Това се обяснява с обстоятелството, че астрологичните разположения в двете карти са в известен смисъл поставени по точно обратен начин. България има Козирог на Асцендента, а Турция има на асцендента точно противоположния знак – Рак. Значи българите има да учат в продължение на 7 поколения урока как да опазват своята държавност, как да се грижат и милеят за своята държава и как да жертват своите индивидуални интереси в името на общонационалните и общодържавните интереси. Турците пък има да научат точно обратния урок – а именно, че прекаленото засилване на държавността в една отделно взета държава винаги става за нечия чужда сметка. От една по-висша гледна точка това е недопустимо, тъй като създава негативна карма за тази държава. Това неизбежно накрая привежда до съюзяване на две, три и повече други държави против тях и в крайна сметка води до сриването на въпросната силна държавност. Това вече се е случвало на турците в исторически план и преди. Ясно е обаче, че урокът не е научен. Тяхната астрологична карта говори, че нещо подобно ще се повтори сега отново. И то в най-скоро бъдеще.

Така, че те имат за задачата да научат урока как да живеят мирно с останалите държави по света, като никога не забравят, че са само част от общо-световния организъм. Държавите са подобни на органите в едно човешко тяло. Едни изпълняват функциите на мозък, други са сърцето, трети са черния дроб и т.н. Организмът няма никаква полза от това някакъв даден негов орган се развие до невероятни размери, за сметка на закърняването на други органи. Всеки орган трябва да работи ритмично и в синхрон с всички останали. Никой не бива да изземва чужди функции, но никой не бива и да се поддава на чуждо влияние.

Фиг. 3 Статичности на прогресните планети в картата на Турция за 21 век

На примера на България виждаме как целия организъм дълбоко страда от това, че черният дроб е престанал почти напълно да изпълнява функциите си. Нечистотиите в кръвта не се преработват вече от много години. Тяхната концентрация е станала толкова висока в целия организъм, че е придобила патологични размери. Ако не се вземат спешни мерки (до края на статичността на българския Сатурн остават 3 години), има опасност целия организъм да загине. Това е едната крайност. А другата крайност е, когато започнем да отделяме прекалено голямо внимание само на един определен орган в тялото си (например на половия си член) и започваме да съобразяваме всичките си останали функции единствено само с него. Ясно е, че това също може да доведе до плачевни последствия за целия организъм. Затова, ако се прекрачи чертата, трябва да се вземат спешни мерки. В някои общества прибягват и до кастрация.

В астрологичната карта на България от Освобождението ни от турско робство до 2005г. нашият прогресен Сатурн се е движел на прав ход. Това означава силна държавност. И действително тя е била такава през последния век и половина, независимо дали България е съществувала във вид на княжество, царство или народна република. През това време България е натрупала определена карма по отношение на всичките си съседки – Турция, Гърция, Западните държави и т.н. Участвали сме в двете световни войни, в балканската, в междусъюзническата и т.н. Но тук не става въпрос само за войните, а и за още много други неща. Оплескали сме я по редица национални и държавни въпроси. Особено отношение заслужава въпросът за нашата национална карма по отношение на страната, която на практика с дела, (а не на думи), ни е освободила от робство – Русия. Там над главите ни виси фактически един дамоклев меч, който е поставен там кармически, вследствие на нашата черна неблагодарност. А тя пък е заложена в народопсихологията ни, която е добре описана в последната ми книга „Рождена карта на българския етнос“. Изключително полезна книга, стига да имаше кой да я чете.

И ето как този въпрос започва да се връща при нас като бумеранг отново, за да втълпи в главите ни една простичка истина – че българите без Русия никога не са можели да имат и никога и за в бъдеще няма да могат да имат държава България. Столетия наред западните държави са въртели алъш-вериш със султана за сметка на православния български народ. Тези държави никога, ама абсолютно никога не биха дошли на балканския полуостров с оръжие в ръка, за да ни освобождават от него. Това е един пълен абсурд! И понеже историята винаги се повтаря (облечена в нова форма, но повтаряща се по съдържание) същото ще се случи и сега. Ако се случи беда (а по всичко личи, че е на път да се случи), страните от НАТО никога няма да дойдат да ни освобождават. Ще си заседават в техните парламенти, ще си умуват, ще си пишат резолюции, но и малкия пръст на практика няма да си мръднат за нас.

Това за нас, българите ще бъде крайно поучителен урок, за да се научим, че защита за малкия православен български народ може да дойде единствено само от Русия и от никъде другаде. За да се научи този урок обаче сега нещата са поставени по крайно интересен и изключително неблагоприятен за България начин. В момента Русия се намира в изолация от страна на западноевропейските държави. Същото е положението и в Турция. Тя официално се намира на опашката за европейско членство вече от 30 години, но реално е асоцииран член повече от половин век. След толкова дълго висене в чакалнята на Евросъюза, вече за всички става очевидно, че Турция никога няма да стане страна-членка на ЕС. Отново е в сила максимата, че не по приказките, а по делата ще ги познаете. Ако европейските държави действително искаха Турция да стане пълноправен член на ЕС, това отдавна щеше да е станало. След като не е станало досега, това означава, че никога няма да стане. Те просто не я искат тази държава там. Имат си своите съображения, което е въпрос на цял отделен разговор.

След опита за държавен преврат в Турция миналата година стана ясно, че турците също така не могат да разчитат и на САЩ. И така какво се получава? От една страна са европейските държави, които ги обричат на вечно чакане пред вратата на Евросъюза, а от друга страна, след опитите за държавен преврат е изградено крайно недоверие между Турция и САЩ. В същото това време обаче в лицето на Русия те имат (засега) надежден партньор. От там идват всяка година милиони туристи, руснаците изграждат в Турция атомни централи, турски компании разгръщат в Русия мащабно строителство и не на последно място тече строителството на мащабния енергиен проект „Турски поток“.

Къде сме ние в тази ситуация? Ние сме поставени там, където кармически ни е мястото – във възможно най-неизгодната ситуация. Заради лоялността ни към ЕС загубихме „Южен поток“ и множество други важни стратегически проекти, не достроихме оградата си по границата и съсипахме армията и войската си. В момента сме разграден двор, в очакване евентуално ако към нас се юрнат милиони мигранти от Турция, НАТО да ни защити. Блажени са вярващите. Подобна защита на практика (не на думи) никога няма да се случи. Не се е случило в продължение на 500 години турско робство, няма да се случи и сега след 10 години членство в Европейския съюз.

На всичкото отгоре, поради така сложилата се геополитическа обстановка е практически невъзможно Русия да дойде да ни освобождава за втори път. Те вече знаят с кого си имат работа и с предатели повече не им се занимава. Пък и защо да губят милиарди от стратегически инвестиции с Турция в името на една малка държава, която от своето Освобождение досега все опърничаво се тика точно в противоположната посока – все към Западна Европа. Ами халал да им е тогава Западна Европа. След влизането ни в НАТО и ЕС беше изцяло подкопан националния ни суверенитет. Сега остава да се извърши и заключителният акт – да се вкарат в страната милиони мигранти-мюсюлмани и да се заселят в района на Родопите и Кърджали. Там за тях вече отдавна са построени чисто нови джамии (с парите на българските данъкоплатци, между впрочем). Те сега са под ключ, но седят и търпеливо чакат своите нови стопани. Както е казано, ако на стената в първо действие на една пиеса има окачена пушка, то до края на последното действие тя трябва обезателно да гръмне. Ето, че това време е дошло.

Когато преди няколко месеца направих прогноза за България за 2017 г. подчертах, че тази година в нашата карта по секундарни прогресии се образуват цели седем отрицателни аспекта. Това не са празни приказки. Това е изключително наситен с (отрицателни) събития период. В допълнение на един отрицателен аспект, който си тече от 2014г. (проблемът с бежанците) в края на 2016г. се прибавиха още три, а в началото на 2017г. се прибави и още един. Сега в момента в картата на България са в сила общо пет отрицателни аспекта. Сравнете колко вяла беше политическата ситуация в страната през март миналата година и какво е положението сега. Предполагам сами чувствате разликата?

Към тези вече действащи аспекти през юли 2017г. ще се прибави още един. Той може да засегне банковата система, пътищата и комуникациите. В известен смисъл той е повторение на това, което се случи по времето на аферата с КТБ и когато се случиха в България редица наводнения, свлачища и прочие бедствия.  И после към октомври 2017г. ще започне да действа и седмият аспект, който може би просто вече ще принуди народа да се вдигне на протести и митинги, защото положението дотогава едва ли би могло да се влоши още повече. От много години повтарям, че през 2017г. и през 2018г. ние българите има да решаваме един основен проблем – ще я има ли българската държава през следващия век или не. При това говорим за българска държава, населена с българи, а не за някакво държавно образувание, където българите са един вид измиращо малцинство.

Това не е риторичен въпрос. Това е съвсем конкретен въпрос, на който трябва да се даде съвсем конкретен отговор от всеки българин поотделно. При това не на думи, а на дела. Държавите не са някакви образувания, които са строго фиксирани във времето и пространството. Те възникват, менят своите очертания, а след време също така много бързо могат и да изчезнат. Това се е случвало многократно досега в човешката история. И ще продължава и занапред да се случва. Засега по делата на българите личи, че една голяма част от тях в сърцата си са отписали българската държава. Ако това е тяхното решение – тогава добре. Няма какво повече да кажем по въпроса. Имаме дългогодишен опит да живеем под турско робство. Може би ще ни се наложи да си го припомним.

Но нека още веднъж да подчертая. Нашата история не е изпълнена с толкова много черни страници само поради „лошите“ турци, византийци, гърци и който друг се сетите. Това е само половината страна на въпроса, че тези нации са имали мераци да завладеят нашата земя … и са го правили. Другата половина на въпроса е защо ние, българите сме им позволявали да правят това? И не само защо сме им позволявали, но и защо сме ги оставяли в продължение на векове да ни управляват? Какво е заложено в нашата собствена народопсихология, което ни пречи сами да устояваме и да опазваме националния си суверенитет? Всичко това е подробно разгледано в последната ми книга „Рождена карта на българския етнос“, защото според мен ключът се намира там – в рождената карта!

Можем да си говорим за прогресии, колкото си искаме, но основните черти на народопсихологията ни са записани там – в рождената карта. Тя предопределя как един народ реагира в една или в друга ситуация на външна заплаха, на изкушения, на податливост към мечти и илюзии, на склонност към бягство, на желание за много умуване и малко действане и т.н. Да, ключът към всичко се намира именно там – в астрологичната, рождена карта на етноса. И само чрез обективно себепознание народът може да види кои са положителните му черти, с помощта на които да се бори да преодолява своите недостатъци. Това не са отвлечени понятия. Българинът допуска ОГРОМНА грешка като си казва: „Това е една събирателна карта на целия етнос, затова цялата тази работа мен лично не ме засяга“. Напротив: това засяга пряко всички нас! И тези, които са избягали зад граница, и тези, които са останали в България. И родолюбците, и предателите. И строителите, и разрушителите. И съзидателите, и крадците. Всички нас ни касае пряко. Всеки един от нас е засегнат лично. Личната съдба на ВСЕКИ един от нас е пряко засегната от общата на съдба. Изключения няма!

Както един човек не може да избяга от съдбата си (тоест от своята лична астрологична карта), така и народът не може да избяга от съдбата си (т.е. от рождената карта на своя етнос). Това твърдение е много важно да се осмисли с цялата му тежест и да се разбере в цялата му дълбочина. Защото НИТО ЕДИН частен въпрос не може да бъде разрешен, преди да се разрешат трайно и окончателно общите ни проблеми, като българи, общите ни проблеми като един етнос и общите ни проблеми, като граждани на една и съща държава. А те не могат да бъдат разрешени по никакъв друг начин, освен чрез себепознание! Ето защо ключът към разрешението на ВСИЧКИ наши проблеми минава единствено само през болезненото четене и осмисляне на въпросната книга.

Иначе пак ще се постигне самопознание, но то ще е съпроводено с много повече колективно и лично страдание, като при това процесът ще тече много по-продължително време (векове). Така че драги читатели, това е изборът, пред който сме изправени вкупом всички ние – самопознание чрез астрологична книга в ръка или самопознание чрез негативни опитности в живота. Друг път просто няма! Това положение не съм го измислил аз. То е заложено в сърцевината на човешкото развитие. Целият смисъл на мирозданието е именно този – постепенното повишаване на степента на съзнание. А това се извършва единствено само по споменатите по-горе два начина: доброволен (чрез самопознание и образование, в наши дни най-вече чрез само-образование) и принудителен (чрез негативни жизнени ситуации). Това е. Трети път няма!

Впрочем това са и пътищата, по който избира да тръгне и всеки един отделен индивид в живота. Процесът е абсолютно един и същ. Един човек може да реши да си изучава рождената карта и на базата на така полученото себепознание да напредва в живота. Макар не всичко, което ще научи за себе си ще му хареса, все пак този подход има редица преимущества. Другият начин е човекът да си въобрази, че той знае всичко, че никакво астрологично познание не му е нужно, че той и така сам ще се оправи, понеже е такъв велик, можещ, всезнаещ и т.н. Един такъв Пинокио го дебнат многократно повече опасности в живота, отколкото онзи човек, който е въоръжен с книга в ръка. Неслучайно в редица свои статии сравнявам българската нация с един самонадеян Пинокио. Засега нямам основание да се отказвам от това сравнение. Нация, пълна с всичко можещи и всичко знаещи Пинокиовци, които спестяват пари за астрологично знание, но не ги жалят в кръчмата или в мола. Такова постоянно хитруване на дребно води до колосални кармични последствия. И както при Пинокио кармата задължително идваше при него, докато накрая не си научи урока (купи си букварче и стана послушен ученик), така ще се случи неизбежно накрая и с българския народ.

Книгата за Пинокио има 36 глави (толкова са неговите основни премеждия). А колко глави ще има в крайна сметка книгата за нашия народ? Защото той вече 13 века уж се учи, а още доникъде не е стигнал. Били сме една от най-древните нации. И това ви изпълва с гордост? Защо? Ако бяхме древни и мъдри (т.е. научили си уроците), тогава разбирам. Но гледката на един белобрад дядо Пинокио ме изпълва с жал. И Сатурн тепърва тръгва назад за следващите 7 поколения, за да ни преподаде следващия урок, как да си пазим държавата.

Били сме най-умната нация. Това може донякъде и да е така, но защо тогава единствено само в България има ден на народните будители? И защо това също ви изпълва с национална гордост? Коя друга нация изпитва постоянната необходимост някой непрекъснато да я буди? Смятате ли, че в Ислямска държава например, имат ден на народните будители? Какво ще се случи с това държавно образувание, ако те си позволят да заспят дори само за един ден? А ние сме прекарали половината си история в дълбок сън (около 700 години), та дори на всичкото отгоре сме и страшно горди, че имаме, представете си, ден на народните будители. Демек, елате ни вижте колко сме умни, интелигентни и будни …

И така до наши дни, когато Пинокио е вече белобрад дядо, но си е останал в крайна сметка едно просто дървено човече. Той и до ден днешен си е една марионетка, една кукла на конци. Половината време тази кукла спи, другата половина прави нещо под чуждо влияние. Но като я питаш, веднага ще ти разкаже колко стара кукла е тя. При това отдалеч се забелязва огромното ѝ самочувствие и завишеното ѝ самомнение. Демек, стара кукла е тя, не е вчерашна. Обаче при все всичките ѝ приказки, тя така или иначе тя си остава една самонадеяна кукла на конци, с дървена глава, а не истински човек със своя собствена воля. Гротескна картина. Кога най-накрая ще си купи учебник?

В заключение можем да кажем следното. Тъкмо дългата и изнурителна статичност на Сатурн в българската карта ще приключи и страната ни лека-полека ще започне да изпълзява напред (приспособявайки се към новите световни условия), непосредствено след това много подобни по своята същност процеси ще започнат да бушуват в нашата югоизточна съседка. Те ще продължат точно 15 години, както и при нас. Когато те завършат, Турция ще осъмне кардинално реформирана и тотално преобразена държава, която няма почти нищо общо с днешното си държавно устройство. Затова, нека да го кажем пределно ясно така. Тези, които днес залагат на турски етнически партии, залагат на бита карта. Само след няколко години емисарите на тези политически образувания няма да могат да си намерят място както в България, така и в Турция, пък и където и да било другаде по света. Не преувеличавам, когато казвам, че само след няколко години светът ще им се стори тесен да си намерят подобаващо място, където да се крият.

Всичко това е подробно описано в статията ми „Каква ще е съдбата на българския политически елит?“ Тази статия беше публикувана още преди три години. Тогава още не знаехме, че ДПС ще се разцепи на няколко крила. Сега вече знаем. Знаем също така и точно за какво се бори всяко едно от тези крила. Знаем и чии интереси защитава, както едното така и другото течение. Така, че всичко това, което съм казал в тази си статия преди три години ще се сбъдне точно така, както съм го написал. Тези, които милеят за българския национален интерес имат всички шансове да се впишат в новите политически условия след „прехода“, който у нас скоро ще завърши. А предателите няма да могат да си намерят място нито у нас, нито в Турция, нито в САЩ, нито където и да било другаде по света. Много от тях и техните семейства в най-близко бъдеще ще бъдат подложени не само на политическо, но и на физическо унищожение. Винаги исторически е било така и сега пак така ще се случи. С предателите никога не са се церемонили, както от едната страна на барикадата, така и от другата.

Но Бог винаги дава възможност на човека да избира. Той не го принуждава задължително да поеме по правия път. Ако беше така, то тогава човекът би се оказал лишен от свободна воля. Затова Той дава възможност на човека да направи и грешен избор, за да може след това реално самият човек да види плачевните последствия на своите погрешни действия. За тези, които са отворени към астрологичното познание, вратичката към бъдещите събития е приоткрехната. За тях е по-лесно да направят своя избор. За онези, самонадеяните, които си мислят че всичко знаят, тя е плътно затворена. За тях вероятността да си счупят главата е многократно по-голяма. Какво пък, и в единия и в другия случай човек се учи и разширява съзнанието си … дори и тогава, когато понякога залага живота си на бита карта, поради своята собствена глупост!

Не знам как оценявате вие „ценността“ на заложеното в тази статия астрологично познание, но според мен то е безценно. При правилно използване то може да изменя съдбите и животите на хората. А за тези, които не вярват, или седят и чакат нещата първо да се случат, а едва след това да действат, то за тези хора това познание и 5 стотинки не струва. Написването на тази статия стана възможно благодарение на следните дарители:

 1. Траян Ангелов – 85 лв.
 2. Анонимен дарител – 100 лв.
 3. Антония Благова – 70 лв.
 4. Николай Костов – 100 лв.
 5. Елена Тодорова – 95 лв.
 6. Анонимен дарител – 50 лв.
 7. Александър Вълев – 40 лв.
 8. Анонимен дарител – 100 лв.

Даренията могат да бъдат направени по един от следните три начини:

 • Внасяне на даренията на каса, в който и да е клон на Булбанк (IBAN BG69, UNCR 7000 4519 6476 74 на името на Любомир Димитров Червенков)
 • Изпращане на превод по Western Union до мен в Австралия, като посочите сумата в австралийски долари (например 150 AUD се равняват на около 200 лв.) Името ми на английски се изписва така: Lubomir Dimitrov Tchervenkov. След като направите превода, моля да ми изпратите кода на транзакцията на имейл info@Lubomir.name, за да мога да получа дарението.
 • Изпращане на дарение чрез PayPal, използвайки долния бутон.